Årsrapport 2021

København Ø, DENMARK


Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 31. marts 2022

Meddelelse nr. 223

Årsrapport 2021

Bestyrelsen har dags dato vedtaget årsrapporten for 2021.

  • Årets resultat før skat udgør EUR 4,2 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende, taget omstændighederne i betragtning.
  • Koncernens resultat før værdireguleringer og skat udgjorde EUR 2,4 mio. mod EUR 1,9 mio. i 2020, hvilket ligger inden for resultatudmeldingen som blev udmeldt i forbindelse med 3. kvartals regnskabet den 30. november 2021.
  • Koncernens omsætning i 2021 udgjorde EUR 5,7 mio. og EUR 5,9 mio. i 2020.
  • Der har været en positiv værdiregulering EUR 0,7 mio. og EUR 1,0 mio. på henholdsvis tyske og svenske ejendomme i 2021.
  • Ledelsen forventer for regnskabsåret 2022 et resultat før værdiregulering og skat på EUR 1,4 – 1,9 mio.

Der afholdes generalforsamling den 29. april 2022.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformanden Hans Thygesen på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen
German High Street Properties A/S

Hans Thygesen
Bestyrelsesformand

Vedhæftede filerAttachments

GHSP-2021-12-31-da GHSP-2021