Sovittelija teki sovintoesitykset UPM:n ja Paperiliiton koko työriidan ratkaisemiseksi

Helsinki, FINLAND


(UPM, Helsinki, 21.4.2022 klo 14.00) – Sovittelija Leo Suomaa on tehnyt sovintoesitykset viidelle liiketoiminnalle UPM:n liiketoimintojen ja Paperiliiton välisissä työehtosopimusneuvotteluissa. Sovittelija on pyytänyt osapuolia vastaamaan sovintoesityksiin 22. huhtikuuta 2022 klo 16.00. Esitykset on hyväksyttävä tai hylättävä yhtenä kokonaisuutena.

Sovittelija teki nyt sovintoesitykset UPM Pulp, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac ja UPM Biofuels -liiketoimintojen lisäksi myös UPM Communication Papers -liiketoiminnalle.

”Toivon, että sovintoesitykset johtavat sopimuksiin ja pääsemme käynnistämään tehtaita. Lakon pitkittyminen edelleen ei olisi kenenkään edun mukaista”, sanoo UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti.

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils