Valberedning inför årsstämma 2023

Gothenburg, SWEDEN


Pressmeddelande
11 oktober, 2022
Göteborg Sverige

Valberedning inför årsstämma 2023

Till ledamöter i Hexatronic Groups valberedning har utsetts:

  • Staffan Ringvall, representerar Handelsbanken Fonder
  • Angelica Hanson, representerar AMF Pension & Fonder
  • Jonas Nordlund, representerar sig själv
  • Mark Shay, representerar Accendo Capital
  • Anders Persson, adjungerad, i egenskap av styrelseordförande i Hexatronic Group

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2022. Valberedningen representerar tillsammans ca 26 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida, https://group.hexatronic.com.  

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 kan göra detta genom e-post till agm@hexatronic.com (rubricera ”Till Valberedningen”).

Göteborg 11 oktober, 2022

Vid eventuella frågor kontakta

Anders Persson
Styrelseordförande Hexatronic Group AB (publ)
Tel: 070-269 08 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2022 kl. 15:00 CEST.

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig fiberteknik för alla tänkbara användningsområden. Hexatronic Group (publ.) grundades i Sverige 1993 och koncernen är listad på Nasdaq OMX Stockholm. Våra globala varumärken omfattar Viper, Stingray, Raptor, InOne, and Wistom®.

 

BilagaAttachments

2022-10-11 Valberedning inför årsstämma 2023