Saniona publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022


 

Q3 2022 (Q3 2021)Jan–sep 2022 (jan–sep 2021)
Intäkter uppgick till 2,4 MSEK (2,3 M)Intäkter uppgick till 12,0 MSEK (7,6 M)
Rörelseresultat uppgick till 21,8 MSEK (-88,2 M)
Periodens resultat uppgick till 17,5 MSEK (-93,7 M)
Rörelseresultat uppgick till -203,1 MSEK (-286,7 M)
Periodens resultat uppgick till -204,4 MSEK (-281,8 M)
Resultat per aktie uppgick till 0,28 SEK (-1,50)Resultat per aktie uppgick till -3,28 SEK (-4,52)
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,28 SEK (-1,50)Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -3,28 SEK (-4,52)

Väsentliga händelser under Q3 2022

  • Den 16 augusti avancerade Saniona sitt Kv7-jonkanalsprogram för epilepsi till fasen leadoptimering – den sista fasen av läkemedelsupptäckt innan valet av en eventuell läkemedelskandidat.
  • Den 30 september förlängde Saniona låneavtalet med Formue Nord med resultatet att kassan räcker längre. Lånets löptid förlängdes med sju månader och lånets förfallodatum ändras därmed från 30 juni 2023 till 31 januari 2024.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den 3 november meddelade Saniona att SAN903 är redo att påbörja den regulatoriska processen för att inleda klinisk prövning i Fas 1.

Kommentar från VD
”Vi gör fortsatta framsteg i partnerskapsdiskussionerna och utvecklingen av vår pipeline under det tredje kvartalet. Samtidigt har vi minskat kostnaderna och sett till att kassan räcker längre – fram till 2024 – utan att behöva anskaffa ytterligare finansiering. Saniona har en bred pipeline av produkter, ett mycket motiverat och yrkeskunnigt team och stor erfarenhet av partnersamarbeten. Jag är övertygad om att de affärsutvecklingsåtgärder vi vidtar kommer att ta oss genom den här svåra perioden för börsnoterade bioteknikbola, och att vår pipeline kommer att leverera nya och värdefulla medicinska framsteg.”

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Feldthus, VD, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com


Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 17 november 2022 kl. 8.00 CET.


Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som fokuserar på att upptäcka och utveckla läkemedel som modulerar jonkanaler. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, Tesomet™, har avancerats till kliniska studier i mellanfas för sällsynta ätstörningar. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två läkemedelskandidater, SAN711 och SAN903. SAN711 har framgångsrikt genomgått klinisk prövning i Fas 1 för behandling av neuropatiska smärttillstånd. SAN903 är redo för klinisk prövning i Fas 1 för behandling av inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar. Bolaget har forsknings- och utvecklingssamarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cephagenix ApS. Saniona är baserat i Köpenhamn i Danmark och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

 

 

 

 

BilagaAttachments

20221117 Saniona Q3 (SE)