Nexstim Abp:s finansiella information 2023

Helsinki, FINLAND


Företagsmeddelande, Helsingfors, 23.12.2022 kl 13.00 (EET)

Nexstim Abp:s finansiella information 2023

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) kommer att publicera finansiell information 2023 enligt följande schema:

Bokslutskommuniké för 2022 och halvårsrapport för perioden juli–december 2022 (H2) publiceras måndagen den 27 februari 2023. Halvårsrapport för perioden januari–juni 2023 (H1) publiceras fredagen den 11 augusti 2023.

Nexstims årsredovisning för 2022 publiceras och finns tillgänglig på bolagets webbplats måndagen den 6 mars 2023.

Den preliminära tidpunkten för bolagsstämman är fredagen den 31 mars 2023 kl. 10.00.

NEXSTIM ABP

Mikko Karvinen, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Bolagets Certified Advisor är Erik Penser Bank.

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

BilagaAttachments

Nexstim_Plc_Company_Announcement_Financial_Information_in_2023_SV_FINAL