Sisäpiiritieto: Nexstim Oyj aloittaa muutosneuvottelut siirtyessään globaaliin prosessiorganisaatioon

Helsinki, FINLAND


Yhtiötiedote, Helsinki, 9.1.2023 klo. 9.00 (EET)

Sisäpiiritieto: Nexstim Oyj aloittaa muutosneuvottelut siirtyessään globaaliin prosessiorganisaatioon

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai Yhtiö), ilmoittaa aloittavansa muutosneuvottelut tuotannollisin, taloudellisin ja toiminnan uudelleen organisointiin liittyvin perustein. Muutosneuvottelut ovat osa Nexstim-konsernin globaalia sopeuttamisohjelmaa, ja koskevat yhtiön koko Suomen henkilökuntaa ja kaikkia henkilöstöryhmiä.

Yhtiön tavoitteena on siirtyä globaaliin prosessiorganisaatioon, joka palvelee jatkossa Nexstimin asiakkaita entistä paremmin ja tehokkaammin sekä tuottaa osakkeenomistajille pitkän ajan omistaja-arvon kasvua. Yhtiö näkee, että sopeuttamistoimenpiteet ovat välttämättömiä yhtiön tuotannollisten ja taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tehostamalla toimintoja ja saavuttamalla synergiaetuja konsernin sisällä, Nexstim-konsernin tavoitteena on aikaansaada jopa 0,6 miljoonan euron vuosisäästöt globaaleista toiminnoistaan tilikaudelle 2023. Säästöohjelman toimeenpano aloitetaan välittömästi.

Yhtiön alustavien arvioiden mukaan Suomessa toteutettavat muutosneuvottelut saattavat johtaa korkeintaan yhdeksän henkilön lomauttamiseen toistaiseksi. Lomautusuhan alla on koko henkilöstö. Muutosneuvottelut pyritään saamaan päätökseen helmikuun aikana.

Nexstim Oyj

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:        


Mikko Karvinen, toimitusjohtaja
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Erik Penser Bank.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

LiiteAttachments

Nexstim Plc_COMPANY ANNOUNCEMENT_Change negotiations_090123_FI_FINAL