Insider Information: Nexstim Abp inleder förändringsförhandlingar vid övergången till en global processorganisation

Helsinki, FINLAND


Företagsmeddelande, Helsingfors, 9.1.2023, kl. 9.00 (EET)

Insider Information: Nexstim Abp inleder förändringsförhandlingar vid övergången till en global processorganisation

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller bolaget), meddelar att det inleder förändringsförhandlingar på produktionsmässiga, ekonomiska och operativa omorganisationsgrunder. Förändringsförhandlingarna är en del av hela Nexstim-gruppens globala anpassningsprogram, och omfattar hela Nexstims personalstyrka i Finland och alla personalgrupper.

Bolagets mål är att gå över till en global processorganisation, som kommer att betjäna Nexstims kunder ännu bättre och mer effektivt i framtiden, och generera långsiktig aktieägarvärdetillväxt för aktieägarna. Nexstim förser, att anpassningsåtgärder är nödvändiga för att trygga bolagets produktiva och ekonomiska funktionsförutsättningar. Genom att effektivisera verksamheten och uppnå synergier inom koncernen, Nexstim-gruppens mål är att uppnå upp till 0,6 miljoner euro årliga besparingar från sin globala verksamhet för räkenskapsåret 2023. Sparplanen verkställs omedelbart.

Enligt bolagets preliminära uppskattning kan förändringsförhandlingarna i Finland leda till permittering av högst nio anställda tillsvidare. Hela personalen hotas av permittering.
Förhandlingarna gäller alla personalgrupper.   Målet är att avsluta förändringsförhandlingarna under februari.

Nexstim Abp

Mikko Karvinen, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Bolagets Certified Advisor är Erik Penser Bank.

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

 

BilagaAttachments

Nexstim Plc_COMPANY ANNOUNCEMENT_Change negotiations_090123_SV_FINAL