Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Helsinki, FINLAND


Sievi Capital Oyj
Pörssitiedote
26.1.2023 klo 8.30

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut Sievi Capitalin hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 4.5.2023. Yhtiö julkaisee kutsun yhtiökokoukseen myöhemmin.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Juha Karttunen, Kati Kivimäki, Timo Mänty, Taru Narvanmaa ja Harri Sivula. Sievi Capitalin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sievicapital.fi/sijoittajille/hallinnointi/hallitus/.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen kuukausipalkkiot pidetään ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.550 euroa/kk ja hallituksen muille jäsenille kullekin 2.300 euroa/kk. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti ja että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta suurimpien osakkeenomistajien edustajasta omistustilanteen 31.8.2022 perusteella määriteltynä sekä Sievi Capitalin hallituksen puheenjohtajasta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat: Simon Hallqvist (Preato Capital AB), Mikko Laakkonen, Johanna Takanen sekä Sievi Capitalin hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen.

SIEVI CAPITAL OYJ

Juha Karttunen
hallituksen puheenjohtaja

LISÄTIETOJA:
hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen, puh. 040 555 4727

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sievicapital.fi

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Olemme muutosmatkalla pääomasijoitusyhtiöstä kohti monialakonsernia. Keskipitkän aikavälin tavoitteenamme on muuttua kohdeyhtiömme KH-Koneet Groupin liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin.