APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai


2023 m. balandžio 27 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1.   Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2022 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2022 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2.   Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3.   2022 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2022 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4.   2022 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymą (1 priedas).

5.   Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2023 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2023 m. iki 47 000 EUR (keturiasdešimt septynių tūkstančių eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1. Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymas.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8-5) 2390 801

 

PriedasAttachments

Priedas Nr. 1. Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymas