MARTELA ALOITTAA MUUTOSNEUVOTTELUT SUOMESSA

Helsinki, FINLANDMartela aloittaa muutosneuvottelut Suomessa. Suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa enintään 90 päivää kestäviin lomautuksiin ja ne voitaisiin toteuttaa arviolta huhtikuun 2024 loppuun mennessä. Suunnittelut toimenpiteet koskevat konsernin kaikkia Suomen yhtiöitä ja neuvotteluiden piirissä on yhteensä noin 190 henkilöä.

”Tämän hetkinen markkinatilanne on merkittävästi alentanut myyntivolyymejamme ja operatiivista tulostamme. Meidän pitää sopeuttaa  nykyistä kulutasoamme vastaamaan nykyisiä markkinaolosuhteita, kunnes käänne normaalimpaan markkinatilanteeseen saavutetaan”, toteaa toimitusjohtaja Ville Taipale.

Martela-konsernin palveluksessa työskentelee Suomessa noin 330 henkilöä.

Martela Oyj

Ville Taipale
CEO


Lisätietoja:
Ville Taipale, CEO p. 050 557 2611

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.com

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.