Nexstim Abp:s finansiella information 2024 och uppdaterad informationspolicy


Företagsmeddelande, Helsingfors, 21.12.2023 kl 16.00 (EET)

Nexstim Abp:s finansiella information 2024 och uppdaterad informationspolicy

Nexstim Abp (NXTMH:HEX) (”Nexstim” eller ”bolaget”) kommer att publicera finansiell information 2024 enligt följande schema:

Bokslutskommuniké för 2023 och halvårsrapport för perioden juli–december 2023 (H2) publiceras tisdagen den 27 februari 2024. Halvårsrapport för perioden januari–juni 2024 (H1) publiceras fredagen den 16 augusti 2024.

Nexstims årsredovisning för 2023 publiceras och finns tillgänglig på bolagets webbplats onsdagen den 6 mars 2024.

Den preliminära tidpunkten för bolagsstämman är fredagen den 29 mars 2024 kl. 10.00.

Bolaget meddelar också att på grund av avnotering av bolagets parallellnoterade aktier på Nasdaq First North Growth Market Sweden från 15 april 2023, ska bolaget införa en uppdaterad informationspolicy från 1 januari 2024. Av uppdateringen följer att bolaget ska meddela information på finska och engelska.

Den uppdaterande informationspolicyn bifogas detta meddelande och kommer att finnas på bolagets hemsida https://www.nexstim.com/investors/corporate-governance den 1 januari 2024.

NEXSTIM ABP

Mikko Karvinen, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Bolagets Certified Advisor är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS System 5 är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBS System 6, som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBS 6 -systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland.

Mer information finns på www.nexstim.com

BilagaAttachments

Nexstim_Plc_Company Announcement_Financial Information in 2024_21122023_SV_FINAL