Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Nexstim Oyj tarkentaa näkymää vuodelle 2023


Yhtiötiedote, Helsinki, 02.01.2024, klo. 09.00 (EET)

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Nexstim Oyj tarkentaa näkymää vuodelle 2023

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) tarkentaa päivitettyjen liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2023 yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa ja että tilikauden käyttökate (liiketulos ennen poistoja) on tappiollinen. Koko vuoden 2023 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan olevan n. 7 miljoonaa euroa ja tilikauden käyttökatteen välillä -0,6 ja -0,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön elokuussa 2023 julkaistussa puolivuotiskatsauksessa annetun tulevaisuudennäkymän mukaisesti, Yhtiö odotti liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2023 yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto kasvaisi ja että tilikauden käyttökate (liiketulos ennen poistoja) olisi ollut voitollinen.

Nexstimin toimitusjohtaja Mikko Karvinen kommentoi: ”Muutos liiketoimintaennusteissa johtuu kahden yhdysvaltalaisen sekä yhden eurooppalaisen sairaalan NBS 5 -laitteistotilauksen päätöksenteon lykkääntymisestä ensi tilikaudelle 2024. Ensimmäisen vuosipuoliskon 2023 aikana käynnistetyt kustannussäästöt ovat edenneet suunnitellusti ja odotamme liiketoiminnan kulujen laskevan vertailuvuodesta 2022. Yhtiön toinen vuosipuolisko 2023 tulee päivitettyjen ennusteiden mukaan olemaan ennätyksellinen sekä liikevaihdolla että positiivisella käyttökatteella mitattuna. Emme näe, että näillä ennusteen tarkennuksilla vuoden 2023 näkymään olisi välitöntä heikentävää vaikutusta yhtiön rahoitustilanteeseen.”

Nexstim tulee antamaan uuden tulevaisuudennäkymän vuodelle 2024 viimeistään tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 27.2.2024.

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja
+ 358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Carnegie Investment Bank AB (publ).

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS System 5 -laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBS System 6 -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBS 6 -laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin markkinapaikalla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

LiiteAttachments

Nexstim Plc_COMPANY ANNOUNCEMENT_Profit Warning_02012024_FINAL_FI