Virtune AB (Publ) (“Virtune”) har genomfört den månatliga rebalanseringen för december 2023 av Virtune Crypto Top 10 Index ETP, Nordens första kryptoindex-ETP


Virtune AB (Publ) (“Virtune”) har genomfört den månatliga rebalanseringen för december 2023 av Virtune Crypto Top 10 Index ETP, Nordens första kryptoindex-ETP.

Stockholm, 4 januari 2023 - Virtune meddelar idag att man har slutfört den månatliga rebalanseringen för Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK / EUR som är noterad på Nasdaq Stockholm för både SEK-varianten (ISIN-kod SE0020052207, tickernamn VIR10SEK) och EUR-varianten (ISIN-kod SE0020052215, tickernamn VIR10EUR).

Fördelning per den 29 december (innan rebalansering):

Ethereum: 39,66%
Bitcoin: 38,86%
Polkadot: 6,25%
Chainlink: 5,41%
Litecoin: 3,47%
Uniswap: 2,93%
Stellar: 2,21%
Arbitrum: 1,17%

Fördelning per den 29 december (efter rebalansering):

Bitcoin 40,00%
Ethereum 40,00%
Polkadot 5,75%
Chainlink 5,32%
Litecoin 3,40%
Uniswap 2,33%
Stellar 2,26%
Arbitrum 0,92%

I samband med månadens rebalansering sker det inga förändringar i de kryptovalutor som idag finns i indexet.

Rebalanseringen sker enligt det index som ETPn följer, Virtune Vinter Crypto Top 10 Index och detta är den åttonde rebalanseringen sedan produkten noterades den 15 maj i år. Syftet med den frekventa månatliga rebalanseringen är att säkerställa att ETPn alltid speglar rådande marknadsförhållanden och för att kunna absorbera volatilitet i kryptomarknaden på ett effektivt sätt.

Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK utfall för december blev +14,27%.

I december månad upplevde kryptomarknaden en stark utveckling där Bitcoin uppvisade en uppgång på 11,9%. Även altcoins hade en positiv trend där flera av altcoinsen uppvisade stora uppgångar, t ex Arbitrum med en uppgång på 55,6%.

Utvecklingen per kryptovaluta som utgör en del av Virtune Crypto Top 10 Index ETP under december månad 2023:


Kryptovaluta      Utveckling 

Arbitrum            +55,6%
Polkadot             +49,7%
Uniswap             +21,1%
Bitcoin               +11,9%
Ethereum          +11,1%
Stellar               +9,6%
Chainlink           +6,6%
Litecoin             +4,7%


Virtunes kryptoindex-ETP är den första av sitt slag i Norden. ETPn inkluderar upp till 10 ledande kryptovalutor som är en del av Nasdaq Crypto Index baserat på deras totala marknadsvärde och har en maxvikt på 40% per kryptovaluta för att främja diversifiering. Detta gör att investerare kan dra nytta av en bred exponering mot kryptomarknaden utan att vara starkt koncentrerad till någon enskild valuta.

Är du, som (institutionell) investerare, intresserad av att träffa Virtune för att diskutera möjligheterna med våra ETP:er för din/er kapitalförvaltning/diskretionära förvaltning, att få veta mer om Virtune och/eller bolagets ETP:er så tveka inte att höra av dig till oss på hello@virtune.com. Du kan också läsa mer om Virtune och våra ETP:er på www.virtune.com och även registrera din mailadress på vår hemsida för uppdateringar kring Virtunes kommande ETP-lanseringar samt andra nyheter relaterat till digitala tillgångar.


Presskontakt

Christopher Kock, VD Virtune AB (Publ)
Christopher@virtune.com
+46 70 073 45 64