Nexstim Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksen ehdotus yhtiökokoukselle


Yhtiötiedote, Helsinki, 31.1.2024 klo 10.00 (EET)

Nexstim Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksen ehdotus yhtiökokoukselle

Nexstim Oyj:n (NXTMH:HEX) ("Nexstim" tai "yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta on tehnyt kokouksessaan 30.1.2024 päätöksen esityksestään yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka järjestetään torstaina 28. maaliskuuta 2024.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

 • että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja
 • että suostumuksensa mukaan Martin Forss, Leena Niemistö, Tero Weckroth ja Timo Hildén valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.
 • että Leena Niemistö valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Leena Niemistö on riippumaton suhteessa Yhtiöön, mutta ei suhteessa yhtiön merkittäviin osakkeenomistajiin, sillä hän ja hänen määräysvallassaan oleva Kaikarhenni Oy -yhtiö omistavat yhdessä noin 15,38 % (tilanne 31.12.2023) yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä. Muut ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.

Nimitystoimikunnan yhteinen kanta on, että hallitus kokonaisuudessaan ovat sopivia tehtäväänsä kukin erikseen ja yhdessä, ja että Leena Niemistö on sopiva toimimaan hallituksen puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkio vuoden 2025 yhtiökokouksen loppuun päättyvältä jaksolta seuraavasti:

 • 24 000 euroa ja 12 000 kpl optioita hallituksen puheenjohtajalle;
 • 12 000 euroa ja 8 500 kpl optioita hallituksen jäsenille; ja
 • että kukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimiva hallituksen jäsen ei tule      saamaan korvausta toimisestaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa.
 • että hallitusjäsen on oikeutettu palkkioon vain siltä ajanjaksolta kuin hän toimii hallituksen jäsenenä.
 • että yhtiö perustaa hallituksen jäsenille suunnatun optio-ohjelman, joka hinnoitellaan 20 kaupankäyntipäivää yhtiökokouksen päivämäärän jälkeen VWAP Helsingin listan kaupankäynnistä, ja jonka merkintäaika on 1.7.2025-15.12.2030
 • että sitouttavan optio-ohjelman kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön. Kohderyhmään kuuluvan ei kuitenkaan tarvitse olla riippumaton suhteessa yhtiön osakkeenomistajiin
 • että vuoden 2024 palkkioiden suuruus määritetään euromääräisenä.

Nimitystoimikunta toteaa yhtiökokoukselle, että yhtiön käytännön mukaan rahapalkkio maksetaan neljässä erässä.

Perustettavan optio-ohjelman tarkoituksena on sitouttaa osallistujat yhtiöön, yhdistää osakkeenomistajien ja osallistujien tavoitteet ja täten kasvattaa yhtiön arvoa.

Omistajuussuositus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa,

 • että yhtiökokous suosittaa hallitusjäsenille palkkiona maksettujen optioiden pitämistä niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.

Matkakustannukset

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa,

 • että kohtuulliset matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti hallituksen jäsenille kuitteja vastaan. Tämä koskee sekä hallituksen jäseniä, että soveltuvin osin myös hallituksen jäsenen toimiessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.

Helsinki 31.1.2024

NEXSTIM OYJ

Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta

Lisätietoja saatavissa verkkosivuilla www.nexstim.com tai seuraavilla yhteystiedoilla:

Leena Niemistö, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

+358 9 2727 170

leena.niemisto@nexstim.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Carnegie Investment Bank AB (publ).

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS System 5 -laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBS System 6 -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBS 6 -laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin markkinapaikalla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

LiiteAttachments

Nexstim Plc_Company announcement_Nomination committee_31012024_FI_FINAL