PolyPlank AB (publ) utser ny VD


Marina Abrahamsson har utsetts till ny VD fr.o.m 1 mars 2024. Marina har jobbat som företagets ekonomichef sedan 2011 och även som styrelseledamot sedan 2023. Marina har därmed djupa och gedigna kunskaper om företaget.

Cay Strandén avgår som VD den 1 mars 2024 men kommer att vara kvar på företaget som tidigare meddelats fram till 31 juli 2024.

PolyPlank har utvecklat ett miljövänligt kompositmaterial som är beständigt mot röta. Därutöver har PolyPlank ett brett sortiment av miljövänliga och underhållsoptimala produkter såsom bullerplank, miljöhus, avskärmningar, staket, cykelhus och garage.

PolyPlanks produkter är ett vinnande koncept för alla parter. Det är ett unikt material som är hållbart och återvinningsbart, det kräver ett minimalt underhåll och är det absolut bästa möjliga miljövalet på marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande        Henrik von Heijne
Telefon                 070 283 42 00

Email                henrik.vonheijne@gmail.com

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024 kl 09.00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

BilagaAttachments

Pressrelease 20240216