Styrelsen för PolyPl
Styrelsen för PolyPlank AB beslutar genomföra företrädesemission om 12 MSEK samt upptar brygglån
June 01, 2023 06:20 ET | PolyPlank AB
PolyPlank AB (”PolyPlank” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier där även allmänheten ges möjlighet...
Årsstämma PolyPlank
Årsstämma PolyPlank AB (publ)    
April 25, 2023 11:04 ET | PolyPlank AB
PolyPlank AB (publ) har hållit årsstämma på Bolagets kontor, Färjestaden, Öland. Samtliga beslut togs enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna...
PolyPlank AB: Delårs
PolyPlank AB: Delårsrapport januari-mars 2023
April 21, 2023 03:00 ET | PolyPlank AB
Vd har ordet Vi kunde under slutet av Q1 konstatera att PolyPlank fick fortsatt förtroende att leverera Hylsplugg för ca 28-30 MSEK under 2 år (se PM 2023-03-31). Detta säkerställer en god...
PolyPlank AB (publ)
PolyPlank AB (publ) erhåller fortsatt förtroende att leverera Hylsplugg till Stora Enso till ett värde av ca 28-30 MSEK
March 31, 2023 04:00 ET | PolyPlank AB
PolyPlank och Stora Enso har förlängt avtalet 2 år för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025 gällande veckovisa leveranser av hylsplugg till ett total värde av 28-30 MSEK för 2 år. PolyPlank har...
PolyPlank offentligg
PolyPlank offentliggör årsredovisning för 2022
March 31, 2023 03:30 ET | PolyPlank AB
PolyPlanks årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig i bifogad pdf och på bolaget hemsida. I revisionsberättelsen, som återfinns på sidan 46 i bifogad årsredovisning för 2022, återfinns följande...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄ
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)
March 24, 2023 11:59 ET | PolyPlank AB
Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl 13,00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland. Rätt att delta på...
PolyPlank AB: Bokslu
PolyPlank AB: Bokslutskommuniké för 2022
February 17, 2023 03:00 ET | PolyPlank AB
Vd har ordet Innan jag summerar 2022 kan jag glädjande konstatera att Polyplank aldrig klivit in i första kvartalet med så mycket klara ordrar som 2023. Det känns bra och bekräftande då 2022 var...
Extra stämma PolyPla
Extra stämma PolyPlank AB (publ)     
December 30, 2022 03:00 ET | PolyPlank AB
PolyPlank AB (publ) har hållit extra stämma. Med anledning av coronapandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägarna har fått utöva sin rösträtt...
KALLELSE TILL EXTRA
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)
December 09, 2022 02:00 ET | PolyPlank AB
Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 december 2022. Styrelsen har beslutat att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro...
PolyPlank AB: Ändrin
PolyPlank AB: Ändring i Styrelsen
November 11, 2022 09:00 ET | PolyPlank AB
Pressmeddelande                               Sven Stenarson avgår som styrelseledamot 2022-11-11 av personliga skäl. PolyPlank AB (publ) kommer att kalla till en extra bolagsstämma för val av ny...