Årsstämma PolyPlank
Årsstämma PolyPlank AB (publ)    
June 13, 2024 07:20 ET | PolyPlank AB
PolyPlank AB (publ) har hållit fortsatt årsstämma på Bolagets kontor, Färjestaden, Öland. Samtliga beslut fattades enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter skall...
PolyPlank AB: Kallel
PolyPlank AB: Kallelse till årsstämma
May 14, 2024 11:04 ET | PolyPlank AB
Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till fortsatt årsstämma torsdagen den 13 juni 2024 kl 11,00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland. Rätt att delta...
Årsstämma PolyPlank
Årsstämma PolyPlank AB (publ)     
April 25, 2024 09:29 ET | PolyPlank AB
PolyPlank AB (publ) har hållit årsstämma på Bolagets kontor, Färjestaden, Öland. Samtliga beslut fattades enligt styrelsens förslag fram till punkt 8c samt punkt 13 som flyttades fram före punkt 9....
PolyPlank AB: Delårs
PolyPlank AB: Delårsrapport Januari-Mars 2024
April 23, 2024 03:00 ET | PolyPlank AB
Vd har ordet Den 1 mars 2024 tillträdde jag som ny vd i PolyPlank. Jag har arbetat på PolyPlank sedan 2008 och efter 2011 som ekonomichef. Därför är jag väl insatt bolaget och de satsningar samt...
PolyPlank offentligg
PolyPlank offentliggör årsredovisning för 2023
March 27, 2024 04:20 ET | PolyPlank AB
PolyPlank offentliggör årsredovisning för 2023 PolyPlanks årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig i bifogad pdf och på bolagets hemsida. I revisionsberättelsen, som återfinns på sidan 45 i...
ÅRSSTÄMMA I POLYPLAN
ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)
March 26, 2024 11:52 ET | PolyPlank AB
Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2024 kl 11,00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland. Rätt att delta på...
PolyPlank AB: Bokslu
PolyPlank AB: Bokslutskommuniké 2023
February 21, 2024 03:00 ET | PolyPlank AB
Vd har ordet PolyPlank har de senaste åren gjort kraftiga satsningar för att få till ett rejält trendbrott för företaget. Vi fortsätter nu med satsningar, bl.a. stärker vi upp på säljsidan med en...
PolyPlank AB (publ)
PolyPlank AB (publ) utser ny VD
February 16, 2024 03:00 ET | PolyPlank AB
Marina Abrahamsson har utsetts till ny VD fr.o.m 1 mars 2024. Marina har jobbat som företagets ekonomichef sedan 2011 och även som styrelseledamot sedan 2023. Marina har därmed djupa och gedigna...
PolyPlank AB (publ)
PolyPlank AB (publ) erhåller en order från Peab Anläggning AB värd 2,2 MSEK
December 19, 2023 04:00 ET | PolyPlank AB
PolyPlank har erhållit en order från Peab värd 2,2 MSEK. PolyPlank kommer att leverera och montera ett absorberande bullerplank utanför Rälla på väg 136, Ottenby-Borgholm.   Leverans och montage skall...
PolyPlank AB (publ)
PolyPlank AB (publ) , VD slutar p.g.a. förestående pension
November 20, 2023 09:00 ET | PolyPlank AB
PolyPlank;s VD Cay Strandén slutar 31 juli 2024 och kommer att övergå till en annan roll inom företaget och även arbeta externt. PolyPlank har sedan Cay började juli 2016 gjort en genomgripande...