Årsstämma PolyPlank AB (publ)     


PolyPlank AB (publ) har hållit årsstämma på Bolagets kontor, Färjestaden, Öland. Samtliga beslut fattades enligt styrelsens förslag fram till punkt 8c samt punkt 13 som flyttades fram före punkt 9. Punkt 9-12 ajournerades till fortsatt stämma att hållas den 13 juni 2024. Ny kallelse publiceras senast fyra veckor före den fortsatta stämman.

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  • Stämman beslutade att behandla det uppkomna resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
  • Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året.
  • Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag minska det registrerade aktiekapitalet för att ge större utrymme för att täcka förluster som inte täcks av fritt eget kapital. Minskning ska ske utan indragning av aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Marina Abrahamsson
Telefon                 070 630 15 25

Email                marina@polyplank.se

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

BilagaAttachments

Pressmeddelande 20240425 årsstämma