PolyPlank AB: Bokslutskommuniké 2023


Vd har ordet

PolyPlank har de senaste åren gjort kraftiga satsningar för att få till ett rejält trendbrott för företaget. Vi fortsätter nu med satsningar, bl.a. stärker vi upp på säljsidan med en person för att hitta alternativa marknadskanaler och marknader för våra produkter samtidigt som kostnadssidan genomgått ett ”stålbad”. Kostymen är nu slimmad.

Vi har p.g.a/tack vare de senaste årens kriser anpassat och förändrat PolyPlank för att även klara krisår och jag är övertygad om att vi kommer att få ”skörda” det vi ”sått” och lagt grund för. PolyPlank är nu välrustat för både krisår som ”vanliga” år (om nu såna finns).

22 sept 2022 pressmeddelade vi om 35 st Miljöhus för 4,4 MSEK till Tingsrydbostäder AB. Denna order har legat på is sen dess men nu drar det rejält igång och vi räknar med att börja leverera dessa under resten av året med start i april-maj 2024.

19 dec 2023 Pressmeddelade vi om en order på 2,2 MSEK till Peab, ett bullerplank till Rälla. Vi har nu startat med grundläggningen. Själva planket är under produktion och skall monteras på plats under mars 2024. Efter ett dåligt januari så kan vi därmed klara Q1 enligt plan.

Vi jobbar samtidigt med ett antal större ordrar som är nära beslut och hoppas på snar återkoppling. Vi kan alltså börja ana att allt vi kämpat för börjar ge resultat.

Vårt fokus på miljövänliga och samtidigt resistenta produkter helt utan tillsatser som vi är unika med fortsätter.

Jag lämnar nu över ”stafettpinnen” till vår nya VD, Marina Abrahamsson fr.o.m 1 mars 2024 och önskar henne och PolyPlank lycka till framöver. Själv kommer jag att stötta i en konsulterande roll fram t.o.m 31 juli 2024 och även därefter vid behov.

Cay Strandén, VD


Fjärde kvartalet 2023, koncernen

  • Omsättningen för perioden uppgick till 6,4 MSEK (5,8).
  • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,6 MSEK (-1,6).
  • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -3,1 MSEK (-2,1).
  • Totalresultat för perioden uppgick till -3,1 MSEK (-2,1).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 639 186 632 (399 491 645).


Helåret 2023, koncernen

  • Omsättningen perioden uppgick till 30,8 MSEK (34,3).
  • Resultatet efter avskrivningar uppgick till -6,5 MSEK (-6,6).
  • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -8,6 MSEK (-7,9).
  • Totalresultat för perioden uppgick till -8,6 MSEK (-7,8).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 639 186 632 (399 491 645).


Den fullständiga rapporten finns i bifogad pdf och på bolagets hemsida: polyplank.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                Cay Strandén
Telefon                 070 586 92 57

Email                cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024 kl 09.00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.

BilagorAttachments

Pressrelease 20240221 Bokslutskommunike 2023