AB Traction: Delårsr
AB Traction: Delårsrapport januari-september 2023
October 23, 2023 07:00 ET | AB Traction
Perioden juli-september Resultatet efter skatt uppgick till -210 (-205) Mkr, vilket fördelar sig på:Aktiva noterade innehav -194 (-216) MkrOnoterade innehav -24 (1) MkrFinansiella placeringar 10 (12)...
AB Traction: Delårsr
AB Traction: Delårsrapport januari-juni 2023
July 14, 2023 07:00 ET | AB Traction
Perioden april-juni Resultatet efter skatt uppgick till -26 (-369) Mkr, vilket fördelar sig på:Aktiva noterade innehav -73 (-249) MkrOnoterade innehav -4 (-26) MkrFinansiella placeringar 52 (-92)...
AB Traction: Kommuni
AB Traction: Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 8 maj 2023
May 08, 2023 13:00 ET | AB Traction
Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 8 maj 2023 Vid årsstämman i AB Traction och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades följande: Resultaträkningen...
AB Traction: Delårsr
AB Traction: Delårsrapport januari-mars 2023
May 08, 2023 09:00 ET | AB Traction
Perioden januari – mars Resultatet efter skatt uppgick till 211 (-19) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav 183 (26) MkrOnoterade innehav -5 (0) MkrFinansiella placeringar 36 (-43) Mkr...
AB Traction: Förtydl
AB Traction: Förtydligande till Tractions årsstämma den 8 maj 
April 14, 2023 10:08 ET | AB Traction
AB Traction: Förtydligande till Tractions årsstämma den 8 maj  Tractions årsstämma den 8 maj är en måndag och inte en torsdag vilket felaktigt angavs i bolagets pressmeddelande den 3 april....
AB Traction: Kallels
AB Traction: Kallelse till årsstämma i AB Traction
April 03, 2023 07:00 ET | AB Traction
Årsstämma i AB Traction (publ) Aktieägarna i AB Traction (publ), org.nr. 556029-8654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2023 kl 17.00 på Hotel Kung Karl, Birger Jarlsgatan 21 A,...
AB Traction: Tractio
AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2022 och ändrar rapportdatum för Q3-rapporten
March 31, 2023 11:00 ET | AB Traction
AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2022 och ändrar rapportdatum för Q3-rapporten Tractions årsredovisning och årsberättelse för 2022 är nu offentliggjorda och...
AB Traction: Bokslut
AB Traction: Bokslutskommuniké 2022
February 10, 2023 07:00 ET | AB Traction
Perioden oktober – december Resultatet efter skatt uppgick till 216 (486) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav 82 (286) MkrOnoterade innehav -3 (127) MkrFinansiella placeringar 143...
AB Traction: Delårsr
AB Traction: Delårsrapport januari-september 2022
October 25, 2022 07:00 ET | AB Traction
Perioden juli-september Resultatet efter skatt uppgick till -205 (198) Mkr, vilket fördelar sig på:Aktiva noterade innehav -216 (119) MkrOnoterade innehav 1 (30) Mkr Finansiella placeringar 12 (50)...
AB Traction: Delårsr
AB Traction: Delårsrapport januari-juni 2022
July 15, 2022 07:00 ET | AB Traction
Perioden april-juni Resultatet efter skatt uppgick till -369 (160) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav -249 (110) MkrOnoterade innehav -26 (1) Mkr Finansiella placeringar -92 (50)...