Active Biotech Delår
Active Biotech Delårsrapport Q1 2022
April 21, 2022 02:30 ET | Active Biotech
HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1 Dr. Erik Vahtola utsedd till medicinsk chef (CMO) (1 jan)Första patienten doserad i kombinationsdelen av fas Ib/IIa-studien av tasquinimod i multipelt myelom (7 feb)Active...
Active Biotech Inter
Active Biotech Interim Report Q1 2022
April 21, 2022 02:30 ET | Active Biotech
FIRST QUARTER IN BRIEF Dr. Erik Vahtola appointed Chief Medical Officer (Jan 01)First patient dosed in the combination part of the phase Ib/IIa study of tasquinimod in multiple myeloma (Feb...
Active Biotech: KALL
Active Biotech: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  
April 20, 2022 10:00 ET | Active Biotech
   Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler....
Active Biotech: NOTI
Active Biotech: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
April 20, 2022 10:00 ET | Active Biotech
The shareholders of Active Biotech AB (publ) are invited to the Annual General Meeting of shareholders to be held on Thursday, May 19, 2022. Due to the situation resulting from the Corona virus, the...
Antal aktier och rös
Antal aktier och röster i Active Biotech
March 31, 2022 02:30 ET | Active Biotech
Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats till följd av tilldelning av prestationsaktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram för anställda (Plan 2020/2024). Idag, den sista...
Number of shares and
Number of shares and votes in Active Biotech
March 31, 2022 02:30 ET | Active Biotech
The number of shares and votes in Active Biotech has changed as a result of allotment of performance shares under the company’s incentive program for the company’s employees (Plan 2020/2024). Today,...
Rättelse: Active Bio
Rättelse: Active Biotech Bokslutsrapport 2021
March 25, 2022 10:30 ET | Active Biotech
Rättelsen avser att administrationskostnaderna för perioden januari - december 2021 av förbiseende kommit att anges till ett för lågt belopp. Det felaktiga beloppet var 14,0 MSEK, rätt belopp är 15,2...
Correction: Active B
Correction: Active Biotech Year End Report 2021
March 25, 2022 10:30 ET | Active Biotech
The correction refers to the administrative costs for the period January – December 2021 that due to oversight have been stated too low. The incorrect amount was SEK 14,0 M, the correct amount is SEK...
Active Biotech: Boks
Active Biotech: Bokslutsrapport 2021
February 09, 2022 16:30 ET | Active Biotech
HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4 Under 2021 gjorde vi betydande framsteg i våra projekt för att tillgodose otillfredsställda  medicinska behov inom hematologiska cancerformer och inflammatoriska...
Active Biotech: Year
Active Biotech: Year End Report 2021
February 09, 2022 16:30 ET | Active Biotech
FOURTH QUARTER IN BRIEF In 2021, we made substantial progress in our projects to address unmet medical need in hematological cancers and inflammatory eye disorders. The fourth quarter in particular...