Annual Report 2020 Active Biotech AB (publ)
April 22, 2021 05:00 ET | Active Biotech
Active Biotech's Annual Report 2020 is now available for download at www.activebiotech.com. The Annual Report will only be digitally distributed. Download as PDF Lund, April 22, 2021 Active...
Årsredovisning 2020 Active Biotech AB (publ)
April 22, 2021 05:00 ET | Active Biotech
Active Biotechs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com. Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt. Ladda ner som PDF Lund den 22 april 2021 Active...
Active Biotech AB Interim report January – March 2021  
April 22, 2021 02:30 ET | Active Biotech
Financing completed and good progress in the projects First quarter in brief Agreement signed for manufacturing of a topical ophthalmic formulation and capsules of laquinimod for use in clinical...
Active Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2021  
April 22, 2021 02:30 ET | Active Biotech
       Finansiering slutförd och goda framsteg i projekten Händelser under kvartal 1 Avtal tecknat för tillverkning av kliniskt studiematerial av ögondroppsformulering och kapslar av...
ACTIVE BIOTECH: NOTICE of ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
April 20, 2021 02:30 ET | Active Biotech
The shareholders of Active Biotech AB (publ) are invited to the Annual General Meeting of shareholders to be held on Wednesday, May 19, 2021. Due to the situation resulting from the Corona virus, the...
ACTIVE BIOTECH: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
April 20, 2021 02:30 ET | Active Biotech
Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon...
Active Biotech and NeoTX announce FDA Clearance of IND for Phase II Clinical Trial of Naptumomab
April 19, 2021 02:30 ET | Active Biotech
Phase IIa trial in non-small cell lung cancer expected to begin enrollment in the US in the second half of 2021 Lund Sweden, April 19, 2021 - Active Biotech AB (publ) (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) and...
Active Biotech och NeoTX tillkännager IND-godkännande från FDA för klinisk fas II-studie med naptumomab
April 19, 2021 02:30 ET | Active Biotech
En fas IIa-studie i icke-småcellig lungcancer förväntas starta rekrytering i USA under andra halvåret 2021 Lund, 19 april 2021 - Active Biotech AB (publ) (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och NeoTX...
Number of shares and votes in Active Biotech
March 31, 2021 02:30 ET | Active Biotech
The number of shares and votes in Active Biotech has changed as a result of allotment of performance shares under the company’s incentive program for the company’s employees (Plan 2020/2024). ...
Antal aktier och röster i Active Biotech
March 31, 2021 02:30 ET | Active Biotech
Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats till följd av tilldelning av prestationsaktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram för anställda (Plan 2020/2024). Idag, den sista...