Aino Health year-end
Aino Health year-end report January-December 2023
February 23, 2024 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
This document in English is a translation of the original in Swedish. In case of any discrepancy, the Swedish original will prevail. Implemented 100,000 licences. Solid growth according to...
Aino Health boksluts
Aino Health bokslutskommuniké Januari-December 2023
February 23, 2024 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Implementerat 100 000 licenser. Solid tillväxt enligt plan. Förbättrad omsättning, lönsamhet och kassaflöde från den löpande verksamheten. Oktober – December 2023 Omsättningen uppgick till 6 313...
Aino Health (publ) c
Aino Health (publ) changes Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ)
November 30, 2023 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health today announces a change of Certified Adviser from Erik Penser Bank AB to Carnegie Investment Bank AB (publ). Aino Health has entered into an agreement with Carnegie Investment Bank...
Aino Health (publ) b
Aino Health (publ) byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)
November 30, 2023 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health meddelar idag att man byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ). Aino Health har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ): Interim report january-september 2023
November 10, 2023 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
This document in English is a translation of the original in Swedish. In case of any discrepancy, the Swedish original will prevail. 100,000 implemented licenses. Improved net sales,...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ): Delårsrapport januari-september 2023
November 10, 2023 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Implementerat 100 000 licenser. Förbättrad omsättning, lönsamhet och kassaflöde. Januari – September 2023 Omsättningen uppgick till 17 605 (15 248) TSEK Resultatet efter finansiella...
Uttalande från styre
Uttalande från styrelsen i Aino Health AB (publ) med anledning av budpliktsbud från Norberg & Partner Sustainable Group AB
October 24, 2023 12:15 ET | Aino Health AB (publ)
Styrelsen för Aino Health AB (publ) ("Aino Health" eller "Bolaget") rekommenderar enhälligt aktieägarna i Aino Health att inte acceptera det kontanta budpliktsbudet som lämnats av Norberg &...
Norberg & Partner Su
Norberg & Partner Sustainable Group lämnar ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Aino Health
September 29, 2023 02:03 ET | Aino Health AB (publ)
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTA
September 15, 2023 12:05 ET | Aino Health AB (publ)
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I...
Norberg & Partner Su
Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) har tecknat ytterligare aktier i Aino Health AB (publ)
September 01, 2023 11:15 ET | Aino Health AB (publ)
Pressmeddelande 1 september 2023 Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande eller annars ett erbjudande om att förvärva aktier. Norberg & Partner Sustainable Group AB...