Aino Health is starting close co-operation with Visma Public
January 26, 2023 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health announces that they have started close co-operation with Visma Public, one of the top payroll and HR system providers in Nordics. Payslips for 250,000 public administration employees are...
Aino Health inleder ett nära samarbete med Visma Public
January 26, 2023 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health meddelar idag att de ingår ett nära samarbete med Visma Public, en av de främsta leverantörerna av löne- och HR-system i Norden. Lönebesked för 250 000 offentliga förvaltningsanställda...
Finnish Wellbeing Services Counties continue to choose Aino for Employee Sustainability
January 19, 2023 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Another Finnish wellbeing services county has chosen Aino’s SaaS solution. The agreement contains a total of approximately 7 400 employees. Implementation is expected to take place at the end of the...
Finskt välfärdsområde väljer Aino
January 19, 2023 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Ytterligare ett finskt välfärdsområde har valt Ainos SaaS-lösning. Avtalet omfattar totalt cirka 7 400 medarbetare. Implementering beräknas ske i slutet av första kvartalet 2023. ”Vi är väldigt glada...
Finnish wellbeing services county chooses Aino
November 29, 2022 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
A Finnish wellbeing services county has chosen Aino's SaaS solution. The agreement contains a total of approximately 12,000 licenses. Implementation is expected to take place at the end of the first...
Finskt välfärdsområde väljer Aino
November 29, 2022 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Ett finskt välfärdsområde har valt Ainos SaaS-lösning. Avtalet innehåller totalt cirka 12 000 licenser. Implementering beräknas ske under slutet av första kvartalet 2023.  “Vi är mycket glada...
A leading manufacturing company has chosen Aino
November 22, 2022 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
A leading manufacturing company has chosen Aino's SaaS solution. The agreement contains a total of 6,000 licenses. Implementation will occur in the first quarter of 2023. "We are very happy and...
Ett ledande tillverkningsföretag väljer Aino
November 22, 2022 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Ett ledande tillverkningsföretag har valt Ainos SaaS-lösning. Avtalet innehåller totalt 6 000 licenser. Implementering sker under första kvartalet 2023.  “Vi är mycket glada och stolta över att...
Aino Health AB (publ): Aino Health interim report January-September 2022
November 01, 2022 03:30 ET | Aino Health AB (publ)
This document in English is a translation of the original in Swedish. In case of any discrepancy, the Swedish original will prevail. Streamlined focus on the SaaS platform July –...
Aino Health (publ): Delårsrapport Januari-September 2022
November 01, 2022 03:30 ET | Aino Health AB (publ)
Renodlad satsning på SaaS-plattformenJuli – September 2022 Omsättningen uppgick till 4 839 (5 797) TSEKResultatet efter finansiella poster -3 127 (-4 786) TSEKResultatet per aktie uppgick till -0,1...