Aino Health AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL)
April 20, 2021 02:31 ET | Aino Health AB (publ)
Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att...
Aino Health AB (publ): Årsredovisning 2020
April 20, 2021 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health’s årsredovisning för 2020 har idag publicerats på bolagets webbplats. Årsredovisningen kan laddas ned från ainohealth.com eller beställas från bolaget. För mer...
Aino Health AB (publ): Publicering av årsredovisning 2020 senareläggs på grund av att tidigare tidpunkt i bokslutskommunikén var felaktig.  
April 09, 2021 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
2020-04-06    Aino Health AB meddelar att de senarelägger publicering av årsredovisning för 2020 från 16 april 2021 till 20 april 2021. Förändringen av tidpunkt för publicering beror på att den...
Aino Health AB (publ): Aino Health signs agreement with DHL Supply Chain in Sweden for the SaaS solution HealthManager
March 23, 2021 03:30 ET | Aino Health AB (publ)
Stockholm March 23: Aino Health announces today that they have signed an agreement for the SaaS solution HealthManager with DHL Supply Chain Sweden AB regarding a pilot project for two chosen...
Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med DHL Supply Chain i Sverige avseende SaaS-lösningen HealthManager
March 23, 2021 03:30 ET | Aino Health AB (publ)
Stockholm 23 mars: Aino Health meddelar idag att de har tecknat ett avtal gällande SaaS-lösningen HealthManager med DHL Supply Chain Sweden AB gällande ett pilotprojekt på två utvalda arbetsplatser...
Aino Health AB (publ): Wihuri Oy expands the usage of the SaaS solution Aino HealthManager to all of Finland
March 12, 2021 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Stockholm 12 March 2021: Aino Health announces today that Wihuri Oy has decided to expand the use of Aino's solutions to cover all their operations in Finland. The expansion consists of the SaaS...
Aino Health AB (publ): Wihuri Oy utökar användningen av Aino Healths SaaS-lösning Aino HealthManager till hela Finland
March 12, 2021 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Stockholm 12 Mars, 2021: Aino Health meddelar idag att Wihuri Oy har beslutat att utöka användningen av Ainos SaaS-lösning HealthManager och relaterade tjänster för att täcka all verksamhet i...
Aino Health AB (publ): Aino Health year-end report January-December 2020 
February 02, 2021 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
This document in English is a translation of the original in Swedish. In case of any discrepancy, the Swedish original will prevail.  February 2, 2021  Focus...
Aino Health AB (publ): Aino Health bokslutskommuniké januari-december 2020  
February 02, 2021 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
1 februari, 2021 Fokus på Sverige för att möta ökat behov, SaaS Prenumerationer på stadig nivå jämfört med förra året.    Oktober - December 2020  Omsättningen uppgick till 7 132 (8...
Aino Health AB (publ): Aino Health adds SaaS 3000 subscribers with new customer Curira
December 23, 2020 06:56 ET | Aino Health AB (publ)
Stockholm 2020-12-23: Aino Health announces today that they have signed a new customer agreement with the Swedish company Curira. The agreement, which covers the SaaS solution HealthManager and...