Aino Health interim
Aino Health interim report January-march 2023
May 16, 2023 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Strong license growth, Increased net sales, Improved results, Improved operative cash flow January–March 2023 • Net sales were KSEK 6,180 (5,424) • Profit/loss after...
Aino Health delårsra
Aino Health delårsrapport Januari-Mars 2023
May 16, 2023 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Stark licenstillväxt, Ökad omsättning, Förbättrat resultat, Förbättrat operativt kassaflöde • Omsättningen uppgick till 6 180 (5 424) TSEK • Resultatet efter finansiella poster -2 791 (-3...
KALLELSE TILL EXTRA
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL)
May 10, 2023 12:30 ET | Aino Health AB (publ)
Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 juni 2023 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adressen c/o Hermelin &...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄ
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AINO HEALTH AB (PUBL)
May 05, 2023 06:33 ET | Aino Health AB (publ)
Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 juni 2023 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adressen c/o Hermelin & Friends,...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ): Årsredovisning 2022
April 30, 2023 06:00 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health’s årsredovisning för 2022 har idag publicerats på bolagets webbplats.Årsredovisningen kan laddas ned från ainohealth.com eller beställas från bolaget. För mer informationJyrki Eklund,...
A foundation providi
A foundation providing care services for the elderly has chosen Aino
April 21, 2023 07:22 ET | Aino Health AB (publ)
A foundation providing care services for the elderly has chosen Aino's SaaS solution. The agreement covers a total of about 500 employees. Implementation is expected to take place during the third...
En stiftelse som til
En stiftelse som tillhandahåller omsorgstjänster för äldre har valt Aino
April 21, 2023 07:22 ET | Aino Health AB (publ)
En stiftelse som tillhandahåller omsorgstjänster för äldre har valt Ainos SaaS-lösning. Avtalet omfattar totalt cirka 500 medarbetare. Implementering beräknas ske under det tredje kvartalet 2023.  ”Vi...
Another Finnish muni
Another Finnish municipality, Lapinlahden kunta, has chosen Aino's SaaS solution.
February 24, 2023 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Another Finnish municipality, Lapinlahden kunta, has chosen Aino's SaaS solution. The agreement covers a total of approximately 320 employees. Implementation is expected to take place at the end of...
Ytterligare en finsk
Ytterligare en finsk kommun, Lapinlahden kunta, har valt Ainos SaaS-lösning
February 24, 2023 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Ytterligare en finsk kommun, Lapinlahden kunta, har valt Ainos SaaS-lösning. Avtalet omfattar totalt cirka 320 medarbetare. Implementering beräknas ske i slutet av andra kvartalet 2023.   ...
Aino Health year-end
Aino Health year-end report January-December 2022
February 10, 2023 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
This document in English is a translation of the original in Swedish. In case of any discrepancy, the Swedish original will prevail. Strong growth in number of licenses October –...