Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTA
July 04, 2024 08:39 ET | Aino Health AB (publ)
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA,...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission
June 26, 2024 15:15 ET | Aino Health AB (publ)
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA,...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ) offentliggör memorandum avseende företrädesemission
June 10, 2024 12:00 ET | Aino Health AB (publ)
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA,...
Rättelse av publicer
Rättelse av publicerat pressmeddelande avseende Kommuniké från årsstämma 2024 i Aino Health AB (publ)
May 30, 2024 11:44 ET | Aino Health AB (publ)
Kommunikén som presenterades tidigare idag den 30 maj 17.00 innehöll inte besked om beslut av emission av aktier och antagande av ny bolagsordning vilket framgår nedan. I övrigt är kommunikéns...
Kommuniké från årsst
Kommuniké från årsstämma 2024 i Aino Health AB (publ)
May 30, 2024 11:00 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073 (”Bolaget”), höll årsstämma torsdagen den 30 maj 2024, kl. 16.00 i Stockholm. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ) meddelar förslag på styrelsesammansättning
May 23, 2024 04:15 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health AB (publ) (”Bolaget”) avser, som tidigare har meddelats genom pressmeddelande den 29 april 2024, att hålla årsstämma den 30 maj 2024. Bolaget presenterar härmed förslag på...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2024
May 14, 2024 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
Utökade existerande avtal. Förbättrat kassaflöde.Januari – Mars 2024• Omsättningen uppgick till 5 994 (6 180) TSEK• Resultatet efter finansiella poster -2 943 (-2 791) TSEK• Resultatet per aktie...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ): interim report january-march 2024
May 14, 2024 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
This document in English is a translation of the original in Swedish. In case of any discrepancy, the Swedish original will prevail. Extending existing contracts. Improved cash flow. January...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ): Årsredovisning 2023
May 07, 2024 12:00 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health’s årsredovisning för 2023 har idag publicerats på bolagets webbplats.Årsredovisningen kan laddas ned från ainohealth.com eller beställas från bolaget. ...
Kallelse Till Årsstä
Kallelse Till Årsstämma i Aino Health AB (publ)
April 29, 2024 12:15 ET | Aino Health AB (publ)
Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 maj 2024 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adressen c/o Hermelin & Friends,...