ArcAroma AB: 210426 ArcAromas VD förvärvar resterande aktier av PL Holding
April 26, 2021 06:40 ET | ArcAroma AB
Pressmeddelande 2021-04-26 PL Holding AB har sedan årsskiftet minskat sitt innehav om 500 500 aktier i ArcAroma och den 23/4 sålde PL Holding de resterande 91 424 aktierna till Johan Möllerström,...
ArcAroma AB: 210422 Aktierna i ArcAroma avnoteras och sista dagen för handel är den 18 maj 2021
April 22, 2021 10:45 ET | ArcAroma AB
ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) har genom pressmeddelande den 20 april 2021 kommunicerat att ArcAroma, som ett led i pågående fusion mellan OptiFreeze AB (publ) och ArcAroma, har ansökt om avnotering...
ArcAroma AB: 210420 Offentliggörande av tidplan avseende fusionen med OptiFreeze
April 20, 2021 02:45 ET | ArcAroma AB
ArcAroma ansöker om avnotering av sin aktie från Nasdaq First North Premier Growth Market segment och offentliggör preliminär tidplan avseende fusionen med OptiFreeze ArcAroma AB:s (publ)...
ArcAroma AB: 210331 ArcAroma publicerar aktieägarbrev om wineCEPT
March 31, 2021 03:00 ET | ArcAroma AB
ArcAroma publicerar härmed aktieägarbrev nummer 12 som handlar om wineCEPT®. Sammanfattning av aktieägarbrevet: wineCEPT för extraktion till vitt vin kan öka mängden druvjuice med 12 – 15...
ArcAroma AB: 210319 ArcAroma startar utvecklingen av nästa generation CEPT®-system
March 19, 2021 05:00 ET | ArcAroma AB
Pressmeddelande 2021-03-19 Produktutvecklingen av en ny generation CEPT®-system har påbörjats. Redan under sommaren 2021 förväntas de första prototyperna vara färdiga för industriell utvärdering. Det...
ArcAroma AB: 210319 ArcAroma starts the development of the next generation of CEPT®-systems
March 19, 2021 05:00 ET | ArcAroma AB
Press release 2021-03-19 The product development of a new generation of CEPT® systems has begun. Already during the summer of 2021, the first prototypes are expected to be ready for industrial...
ArcARoma AB: 210318 ArcAroma achieves technological breakthrough in world market for health drinks - cold-pressed green tea
March 18, 2021 06:30 ET | ArcAroma AB
Press release 2021-03-18 ArcAroma's juiceCEPT® application, which was developed for the treatment of fruit and vegetable juices, has now been evaluated as an improving part of the production of...
ArcAroma AB: 210318 ArcAroma uppnår tekniskt genombrott inom världsmarknad för hälsodrycker – kallpressat grönt te
March 18, 2021 06:30 ET | ArcAroma AB
Pressmeddelande 2021-03-18 ArcAromas applikation juiceCEPT® som utvecklats för behandling av frukt- och grönsaksjuicer, har nu utvärderats i samband med framställning av kallpressat grönt te....
ArcAroma AB: 210305 Kommuniké från extra bolagsstämma i ArcAroma AB (publ)
March 05, 2021 05:00 ET | ArcAroma AB
Vid extra bolagsstämma i ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) idag den 5 mars 2021 godkändes fusionsplanen avseende fusionen med OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”). Den extra bolagsstämman beslutade,...
ArcAroma AB: 210219 ArcAroma offentliggör fairness opinion med anledning av samgåendet med OptiFreeze
February 19, 2021 07:00 ET | ArcAroma AB
ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) offentliggjorde den 19 januari 2021 att styrelsen för ArcAroma och styrelsen för OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra...