Arcoma AB :Arcoma erhåller större order till Iran
February 29, 2016 02:30 ET | Arcoma AB
29 februari 2016 PRESSRELEASE Arcoma har erhållit en större order för röntgensystem till  Iran. Ordern gäller 5 st av Arcomas halv automatiska och mest flexibla system  Intuition och är värd ca 2,5...
Arcoma AB :Positivt avslut på 2015
February 24, 2016 02:54 ET | Arcoma AB
         FINANSIELLT RESULTAT               Fjärde kvartalet ·        Nettoomsättning för kvartalet ökade med 23%  till 35 150 (28 531) kSEK·        EBITDA (rörelseresultat före...
Arcoma AB : Genombrottsorder till Singapore
January 20, 2016 02:00 ET | Arcoma AB
20 januari 2016 PRESSRELEASE Arcoma har tillsammans med sin lokala distributör och Canon vunnit en genombrottsorder till Singapore. Ett av Singapores mest välrenommerade akademiska sjukhus,...
Arcoma AB : Leveransstart för Arcoma Precision
December 14, 2015 03:22 ET | Arcoma AB
14 december 2015 PRESSRELEASE Arcoma har skeppat de första Arcoma Precisionsystemen, en nyutvecklad produkt för märkesoberoende återförsäljare. De levererade ordrarna är värda ca 2,3 MSek.  Arcoma...
Arcoma AB : Flera framsteg på den asiatiska marknaden
November 24, 2015 03:02 ET | Arcoma AB
Tredje kvartalet ·       Nettoomsättningen uppgick till 25 357 (27 493) kSEK, en minskning med 8% ·       EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 247 (1 533) kSEK ·       Resultat...
Arcoma AB :Arcoma erhåller produktgodkännanden i Thailand
November 04, 2015 06:24 ET | Arcoma AB
4 november 2015 PRESSRELEASE Arcoma har erhållit produktgodkännande för den thailändska marknaden för sina digitala röntgensystem Precision och Intuition.  Produktgodkännande från Thai FDA medför...
Arcoma AB : Produktgodkännande och första order från Sydkorea
October 16, 2015 02:45 ET | Arcoma AB
16 oktober 2015 PRESSRELEASE Arcomas autopositionerande system Precision har erhållit godkännande i Sydkorea och i samband med detta har Arcoma även vunnit sin första order i landet.  Systemet är...
Arcoma AB : Arcoma offentliggör utfall i nyemission
October 15, 2015 02:55 ET | Arcoma AB
 2015-10-15 Företrädesemissionen i Arcoma AB (publ) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 9 oktober 2015, tecknades till 91 procent. 82 procent har...
Arcoma AB :Prestigeorder till Hong Kong
October 07, 2015 02:45 ET | Arcoma AB
7 oktober 2015 PRESSRELEASE Arcoma har tillsammans med Canon och vår lokala distributör vunnit två upphandlingar till Hong Kong. Ett av Hong Kongs mest välrenomerade publika sjukhus, Queen Mary...
Arcoma AB : Genombrottsorder till Indien
September 21, 2015 02:47 ET | Arcoma AB
21 September 2015 PRESSRELEASE Arcoma har genom en av sina OEM-kunder erhållit en större order på Intuitionsystem till Indien. Indien är stor och snabbt växande marknad för digitala röntgensystem....