Arcoma AB: Delårsrapport januari-september 2014
November 19, 2014 02:00 ET | Arcoma AB
Stark tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade med +23% till 27 618 (22 433) TSEK EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till 1 436 (-420) TSEK Resultat efter skatt -764...