Arcomas VD, Sanna Rydberg sammanfattar 2020 och blickar framåt.
May 24, 2021 04:00 ET | Arcoma AB
2021-05-24 PRESSRELEASE Arcomas VD, Sanna Rydberg sammanfattar 2020 och blickar framåt. Idag publicerar vi ett anförande i form av en film där VD, Sanna Rydberg kommenterar bolagets verksamhet...
Kvartalsrapport Q1 2021: Stark försäljning i det första kvartalet (MAR)
May 24, 2021 02:00 ET | Arcoma AB
Kvartalsrapport Q1 2021: Stark försäljning i det första kvartalet (MAR) FINANSIELLT SAMMANDRAG Första kvartalet• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 36 884 (33 392) kSEK• EBITDA...
Arcoma tidigarelägger publiceringen av Q1-rapport till den 24e maj 2021
May 19, 2021 08:00 ET | Arcoma AB
2021-05-19 PRESSRELEASE   Arcoma tidigarelägger publiceringen av Q1-rapport till den 24e maj 2021 Styrelsen i Arcoma har beslutat att tidigarelägga publiceringen av rapporten för första...
Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)
April 26, 2021 10:15 ET | Arcoma AB
2021-04-26 PRESSRELEASE Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021. Mot...
Årsredovisning 2020 är nu publicerad
April 20, 2021 09:00 ET | Arcoma AB
2021-04-20 PRESSRELEASE Årsredovisning 2020 är nu publicerad Arcoma publicerar idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.arcoma.se/about-us/investors.   ...
Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i marknaden mot slutet av året. Avbrutet förvärv påverkar resultatet.
February 18, 2021 02:30 ET | Arcoma AB
Återhämtning i marknaden mot slutet av året. Avbrutet förvärv påverkar resultatet. FINANSIELLT SAMMANDRAG Fjärde kvartalet• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 30 735 (34 903) kSEK•...
Arcomas nya VD köper aktier i bolaget
January 18, 2021 04:00 ET | Arcoma AB
2021-01-18 PRESSRELEASE  Arcomas nya VD köper aktier i bolaget Sanna Rydberg, VD för Arcoma har den 12/1 2021 förvärvat 7 000 aktier i bolaget till ett värde av 175 280 kr. Sanna hade sedan...
Arcoma förstärker ledningsgruppen med Jesper Lindroos
January 11, 2021 10:00 ET | Arcoma AB
2021-01-11 PRESSRELEASE  Arcoma förstärker ledningsgruppen med Jesper Lindroos Arcomas nuvarande inköpschef Jesper Lindroos blir ny medlem i Arcomas ledningsgrupp från och med idag, 11 Januari...
Arcoma launches new X-ray system OMNERA 500A on the US market
December 01, 2020 02:30 ET | Arcoma AB
2020-12-01 PRESSRELEASE  Arcoma launches new X-ray system OMNERA 500A on the US market Arcoma AB today launches the new X-ray system Omnera 500A on the American market. OMNERA 500A Includes...
Arcoma lanserar nya röntgensystemet OMNERA 500A på amerikanska marknaden
December 01, 2020 02:30 ET | Arcoma AB
2020-12-01 PRESSRELEASE  Arcoma lanserar nya röntgensystemet OMNERA 500A på amerikanska marknaden Arcoma AB lanserar idag det nya röntgensystemet OMNERA 500A på den amerikanska marknaden. OMNERA...