Bulletin from BTS Group AB's Annual General Meeting
May 13, 2022 09:15 ET | BTS GROUP AB
The Annual General Meeting approved the proposed dividend to shareholders of SEK 4.80 per share, divided into two payment occasions of SEK 2.40 each. The record date for the first payment of SEK 2.40...
Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma
May 13, 2022 09:15 ET | BTS GROUP AB
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 4,80 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,40 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om...
BTS Group AB (publ) Interim report 1 January – 31 March 2022
May 13, 2022 02:00 ET | BTS GROUP AB
24 percent growth in the first quarter January 1 – March 31, 2022 Net sales amounted to MSEK 524 (388). Adjusted for changes in foreign exchange rates, sales increased 24 percent, of which 21...
BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022
May 13, 2022 02:00 ET | BTS GROUP AB
24 procent tillväxt i första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022 Nettoomsättningen uppgick till 524 (388) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 24 procent, varav 21 procent var...
Invitation to BTS Q1 2022 presentation and conference call
April 29, 2022 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S EStockholm, April 29, 2022 STOCKHOLM, SWEDEN - BTS Group AB (publ), a leading global strategy implementation firm, invites investors, analysts and business media to its interim...
Inbjudan till BTS Q1 2022 presentation och telefonkonferens
April 29, 2022 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S EStockholm den 29 april 2022 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress...
BTS Group’s Annual Report 2021 now available online
April 22, 2022 10:45 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm, April 22, 2022 STOCKHOLM, SWEDEN - BTS GROUP AB (publ), a world leading global strategy implementation firm, has made its Annual Report 2021 available online...
BTS Group AB:s årsredovisning för 2021 tillgänglig på hemsidan
April 22, 2022 10:45 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 22 april 2022 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har i dag gjort årsredovisningen för 2021...
Annual General Meeting
April 13, 2022 12:41 ET | BTS GROUP AB
P R E S S  R E L E A S E Stockholm, April 13, 2022 Shareholders of BTS Group AB (publ) are hereby invited to attend the Annual General Meeting (AGM) on Friday, May 13th, 2022, at 1pm, at the...
ÅRSSTÄMMA
April 13, 2022 12:41 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 13 april 2022 Aktieägarna i BTS Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 maj 2022 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Grevgatan 34, 5tr,...