Invitation to BTS Q1 2021 and BTS USA presentation and conference call
May 05, 2021 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S  R E L E A S E Stockholm, May 5, 2021 STOCKHOLM, SWEDEN - BTS Group AB (publ), a leading global strategy implementation firm, invites investors, analysts and business journalists to a...
Inbjudan till BTS Q1 2021 och BTS USA presentation och telefonkonferens
May 05, 2021 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 5 maj 2021 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och...
BTS profit for Q1 2021 approximately 30 percent better than in Q1 2019
May 03, 2021 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S  R E L E A S E Stockholm, May 3, 2021 STOCKHOLM, SWEDEN - BTS Group AB (publ), a leading global strategy implementation firm, reports a preliminary profit before tax of approximately...
Omvänd vinstvarning BTS resultat för Q1 2021 cirka 30 procent bättre än Q1 2019
May 03, 2021 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 3 maj 2021 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, redovisar ett preliminärt resultat före skatt på cirka...
BTS Group’s Annual Report 2020 now available online
April 28, 2021 05:30 ET | BTS GROUP AB
P R E S S  R E L E A S E Stockholm, April 28th, 2021 STOCKHOLM, SWEDEN - BTS GROUP AB (publ), a world leading global strategy implementation firm, has made its Annual Report 2020 available...
BTS Group AB:s årsredovisning för 2020 tillgänglig på hemsidan
April 28, 2021 05:30 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm, 28 april 2021                         STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har i dag gjort...
Notice to the Annual General Meeting
April 19, 2021 10:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S  R E L E A S E Stockholm, April 19th, 2021 Shareholders of BTS Group AB (publ), org. No. 556566-7119 (the "Company"), are hereby invited to attend the Annual General Meeting (AGM) on...
Kallelse till årsstämma
April 19, 2021 10:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm, 19 april 2021 Aktieägarna i BTS Group AB (publ), org.nr 556566-7119 (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.Mot bakgrund av den pågående...
BTS Group AB (publ) Year-end report 1 January – 31 December 2020
February 24, 2021 02:00 ET | BTS GROUP AB
Continued improvement in the fourth quarter January 1 – December 31, 2020 Net sales amounted to MSEK 1,464 (1,865). Adjusted for changes in foreign exchange rates, sales decreased 19...
BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020
February 24, 2021 02:00 ET | BTS GROUP AB
Fortsatt förbättring under det fjärde kvartalet 1 januari–31 december 2020 Nettoomsättningen uppgick till 1 464 (1 865) MSEK. Rensat för valutaeffekter minskade omsättningen med 19...