Increased number of shares and votes in BTS Group
December 30, 2021 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm, December 30, 2021 STOCKHOLM, SWEDEN - BTS GROUP AB (publ), a leading global strategy implementation firm, has increased the number of shares and votes in the...
Ökat antal aktier och röster i BTS Group
December 30, 2021 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm, 30 december 2021 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har ökat antalet aktier och röster i bolaget....
Gör riktad nyemission om 12,6 MSEK som delbetalning för tidigare förvärv
December 16, 2021 10:50 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm, 16 december 2021 STOCKHOLM, SVERIGE – Styrelsen för BTS GROUP AB (publ) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2021, beslutat att...
Carries out a directed new share issue of SEK 12.6 million as part payment for previous acquisitions
December 16, 2021 10:50 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm, December 16, 2021 STOCKHOLM, SWEDEN - The Board of Directors of BTS GROUP AB (publ) has today, based on the authorization from the Annual General Meeting on May...
BTS Group AB appoints Nomination Committee
November 11, 2021 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm, November 11, 2021 STOCKHOLM, SWEDEN - BTS GROUP AB (publ), a leading global strategy implementation firm, has had a Nomination Committee appointed for the company....
BTS Group AB utser valberedning
November 11, 2021 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm, 11 november 2021 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS GROUP AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, har fått en valberedning utsedd för företaget. BTS...
BTS Group AB (publ) Interim report 1 January – 30 September 2021
November 10, 2021 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm, November 10, 2021 Earnings 20 percent higher than in 2019 Third quarter 2021 Net sales amounted to MSEK 478 (347). Adjusted for changes in foreign exchange...
BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari– 30 september 2021
November 10, 2021 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm, 10 november 2021 Resultatet 20 procent högre än 2019 Tredje kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 478 (347) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade...
logo.png
Reminder - Invitation to BTS Q3 2021 presentation and conference call
November 03, 2021 03:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm, November 3, 2021 STOCKHOLM, SWEDEN - BTS Group AB (publ), a leading global strategy implementation firm, invites investors, analysts and business media to its...
Inbjudan till BTS Q3 2021 presentation och telefonkonferens
October 27, 2021 02:00 ET | BTS GROUP AB
P R E S S R E L E A S E Stockholm den 27 oktober 2021 STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett världsledande företag inom strategigenomförande, bjuder in investerare, analytiker och finanspress...