logo.gif
Bufab Group: The Board of Directors of Bufab has resolved to utilise its authorisation to repurchase own shares
April 21, 2021 04:11 ET | Bufab Group
PRESS RELEASE, Värnamo 21 April 2021 The Board of Directors of Bufab AB (publ) (“Bufab”) has resolved, pursuant to the authorisation granted by the annual general meeting held on 20 April 2021,...
logo.gif
Bufab Group: Bufabs styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av egna aktier
April 21, 2021 04:11 ET | Bufab Group
PRESS RELEASE, Värnamo 21 april 2021 Styrelsen i Bufab AB (publ) (”Bufab”) har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 april 2021, att förvärva egna aktier på Nasdaq Stockholm....
logo.gif
Bufab Group: Interim report January – March 2021
April 20, 2021 01:30 ET | Bufab Group
CONTINUED STRONG GROWTH AND ROBUST IMPROVEMENT IN PROFITABILITY FIRST QUARTER OF 2021 Net sales increased by 8 percent to SEK 1,423 million (1,316). Organic growth was +14 percent and order...
logo.gif
Bufab Group: Delårsrapport januari - mars 2021
April 20, 2021 01:30 ET | Bufab Group
FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET. FÖRSTA KVARTALET 2021 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 423 (1 316) MSEK. Den organiska tillväxten var +14 procent och...
logo.gif
Bufab Group: President and CEO Jörgen Rosengren leaves Bufab
March 28, 2021 13:30 ET | Bufab Group
Värnamo, March 28, 2021 Jörgen Rosengren, Bufab's President and CEO, has informed the Board that he intends to leave the company for a similar role in another industry. He will remain in his role...
logo.gif
Bufab Group: VD och koncernchef Jörgen Rosengren lämnar Bufab
March 28, 2021 13:30 ET | Bufab Group
Värnamo den 28 mars 2021 Jörgen Rosengren, Bufabs vd och koncernchef, har informerat styrelsen om att han avser att lämna bolaget för en liknande roll i en annan industri.  Han kvarstår i sin roll...
logo.gif
Bufab Group: Bufab publishes Annual Report and Sustainability Report for 2020
March 25, 2021 02:30 ET | Bufab Group
PRESS RELEASE, Värnamo March 25, 2021 Bufab’s Annual Report and Sustainability Report for 2020 is now available on the Group’s website www.bufab.com.   For further information, please contact: ...
logo.gif
Bufab Group: Bufab publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020
March 25, 2021 02:30 ET | Bufab Group
PRESS RELEASE, Värnamo 25 mars 2021 Bufabs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida www.bufab.com.   För mer information, vänligen kontakta: ...
logo.gif
Bufab Group: Bufab raises financial targets
March 17, 2021 13:30 ET | Bufab Group
Värnamo, March 17, 2021 Bufab's Board of Directors has today decided on new financial targets for the company's continued positive development. The new targets for the period until 2025...
logo.gif
Bufab Group: Bufab höjer sina finansiella mål
March 17, 2021 13:30 ET | Bufab Group
Värnamo, 17 mars 2021 Bufabs styrelse har idag beslutat om nya finansiella mål för bolagets fortsatta positiva utveckling. De nya målen för perioden fram till 2025 är: Lönsam tillväxt...