Kardium har färdigst
Kardium har färdigställt patientrekryteringen inför ansökan om marknadsgodkännande
April 02, 2024 10:41 ET | Corline Biomedical AB
Kardium Inc. – en av Corlines kunder, som använder CHS™-ytan på sin Globe-kateter för behandling av hjärtarytmi – meddelar idag att man färdigställt patientrekryteringen i den registreringsgrundande...
Draper vill förbättr
Draper vill förbättra ECMO-behandling med CHS™-coatad produkt
February 27, 2024 04:03 ET | Corline Biomedical AB
Draper (The Charles Stark Draper Laboratory Inc.) meddelar att man ingått i partnerskap med US Department of Health and Human Services för att utveckla en innovativ produkt för behandling av akut...
Corline Biomedical u
Corline Biomedical uppmärksammas i Privata affärer
February 23, 2024 09:24 ET | Corline Biomedical AB
Corline omnämns av affärstidningen Privata Affärer (Feb 2024) som ett av 3 bolag som är värda att som investerare 'titta närmare på'. Särskilt fokus ligger på att Corline redan i utvecklingsfasen har...
Corline Biomedical A
Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 2023
February 14, 2024 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig...
Imperative Care rapp
Imperative Care rapporterar framgångsrik start av kliniska försök med CHS™-coatad produkt
December 14, 2023 08:19 ET | Corline Biomedical AB
  Corline Biomedical AB (”Corline”) har ett licens- och leveransavtal med det amerikanska strokevårdsbolaget Imperative Care. Imperative Care meddelar idag att man inlett kliniska försök med...
Corline Biomedical A
Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023
November 10, 2023 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns...
12-månadersuppföljni
12-månadersuppföljning stödjer säkerhet och indikerar positiv behandlingseffekt av Renaparin®
September 06, 2023 03:36 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) meddelar härmed resultat efter uppföljning i 12 månader av behandlade patienter i RENAPAIR 01 samt vid jämförelse med transplanterade parnjurar. I september 2022...
Corline Biomedical A
Corline Biomedical AB: Erhåller BfArM-godkännande att starta fas 2-studie
August 29, 2023 05:25 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Tysklands hälsovårdsmyndighet BfArM godkänner start av fas 2-studien RENAPAIR 02 i enlighet med den ansökan Bolaget inlämnat....
Rättelse: Corline Bi
Rättelse: Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2023
August 24, 2023 03:02 ET | Corline Biomedical AB
I tidigare pressmeddelande meddelades felaktig avtalslängd vid referens till viktiga händelser under perioden. Nedan följer rättelse av tidigare pressemeddelande i sin helhet. Corline Biomedical AB...
Corline Biomedical A
Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2023
August 24, 2023 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig...