Corline Biomedical AB: CHS™ på BIOMEDevice i Boston 28-29 september
September 23, 2022 05:48 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) kommer att delta som utställare på BIOMEDevice i Boston, USA i nästa vecka. Målet är att öka kännedomen om CHS™ och knyta nya kundkontakter på den...
Corline Biomedical AB: Kliniska data från Renapair 01 publiceras i Transplantation Direct
September 20, 2022 04:07 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att den vetenskapliga tidskriften Transplantation Direct kommer att publicera resultat från studien RENAPAIR-01, där Renaparin för första...
Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2022
August 25, 2022 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig...
Corline Biomedical AB:Tilläggsavtal med Kardium säkrar finansieringen under utvecklingsfasen
August 11, 2022 04:46 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) och Kardium har kommit överens om ett tilläggsavtal till det befintliga licens- och leveransavtal bolagen tecknade i september 2020. Kardium förbinder...
Corline Biomedical AB: Europeiska patentmyndigheten avser godkänna ytterligare Renaparin-patent
June 17, 2022 05:34 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) har i ett så kallat Intent to Grant -brev fått besked från det europeiska patentmyndigheten, European Patent Office (”UPO”), att man avser bevilja...
Corline Biomedical AB tecknar avtal med CRO-leverantör för fas 2-studie inom njurtransplantation och adderar leverantör av läkemedelssubstans
June 13, 2022 06:03 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) har idag signerat avtal med norska bolaget Smerud, en s.k. clinical research organization (CRO), för leverans av bolagets studie RENAPAIR 02. Corline räknar med att...
Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)
May 18, 2022 13:08 ET | Corline Biomedical AB
Idag den 18 maj 2022 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av...
Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2022
May 13, 2022 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig...
Corline Biomedical AB presenterar på Naventus Healthcare Summit i Stockholm den 10 maj
May 09, 2022 09:00 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical kommer presentera på Naventus Healthcare Summit den 10 maj 2022 på Grand Hôtel. Evenemanget arrangeras av Naventus tillsammans med Setterwalls, Deloitte, Nordnet och Nasdaq.  För...
Corline Biomedical AB publicerar årsredovisning för 2021
April 27, 2022 10:30 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2021, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information om Corline, vänligen...