Kardium säkrar ny fi
Kardium säkrar ny finansiering om 104 miljoner USD för att stödja marknadslansering
June 12, 2024 03:38 ET | Corline Biomedical AB
Kardium Inc. – en av Corlines kunder, som använder CHS™-ytan på sin Globe®-kateter för behandling av hjärtarytmi – meddelade under gårdagen att man säkrat ytterligare finansering om 104 miljoner USD...
Kardium visar positi
Kardium visar positiva resultat i 1-årsuppföljningen av PULSE-EU
May 31, 2024 09:43 ET | Corline Biomedical AB
Kardium Inc. – en av Corlines kunder, som använder CHS™-ytan på sin Globe®-kateter för behandling av hjärtarytmi – redovisade den gångna helgen resultat från 1-årsuppföljningen av PULSE-EU-studien på...
Kommuniké från årsst
Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)
May 15, 2024 10:14 ET | Corline Biomedical AB
Idag den 15 maj 2024 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av...
Kardium visar på utö
Kardium visar på utökat kliniskt användningsområde för sin CHS™-coatade Globe-kateter
May 14, 2024 03:54 ET | Corline Biomedical AB
Kardium Inc. – en av Corlines kunder, som använder CHS™-ytan på sin Globe-kateter för behandling av hjärtarytmi – meddelar att bolaget med sitt Globe-system framgångsrikt behandlat patienter som lider...
Corline Biomedical A
Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till mars 2024
April 30, 2024 02:30 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2024. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig...
Corline Biomedical p
Corline Biomedical publicerar årsredovisning för 2023
April 23, 2024 11:48 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2023, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information om Corline, vänligen...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄ
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL)
April 16, 2024 08:40 ET | Corline Biomedical AB
  Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 klockan 14.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10...
Kardium har färdigst
Kardium har färdigställt patientrekryteringen inför ansökan om marknadsgodkännande
April 02, 2024 10:41 ET | Corline Biomedical AB
Kardium Inc. – en av Corlines kunder, som använder CHS™-ytan på sin Globe-kateter för behandling av hjärtarytmi – meddelar idag att man färdigställt patientrekryteringen i den registreringsgrundande...
Draper vill förbättr
Draper vill förbättra ECMO-behandling med CHS™-coatad produkt
February 27, 2024 04:03 ET | Corline Biomedical AB
Draper (The Charles Stark Draper Laboratory Inc.) meddelar att man ingått i partnerskap med US Department of Health and Human Services för att utveckla en innovativ produkt för behandling av akut...
Corline Biomedical u
Corline Biomedical uppmärksammas i Privata affärer
February 23, 2024 09:24 ET | Corline Biomedical AB
Corline omnämns av affärstidningen Privata Affärer (Feb 2024) som ett av 3 bolag som är värda att som investerare 'titta närmare på'. Särskilt fokus ligger på att Corline redan i utvecklingsfasen har...