Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2021
November 25, 2021 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september och tredje kvartalet 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig...
Corline Biomedical AB: Imperative Care tecknar avtal om produktleveranser för 7,5 MSEK
October 15, 2021 02:23 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) och Imperative Care Inc (ICI) har sedan tidigare ingått avtal omfattande produktleveranser samt teknisk och regulatorisk support. Nu förlängs dessa...
Corline Biomedical AB: Uppdatering av affärsverksamhet och utvecklingsprojekt
September 30, 2021 02:30 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) kommer att hålla bolagspresentation kl 10.55 den 30 september 2021 på Erik Penser Bank och kommer där att uppdatera investerare om status i bolagets...
Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2021
August 25, 2021 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig...
Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende ytterligare en medicinteknisk applikation i USA
August 02, 2021 05:40 ET | Corline Biomedical AB
  Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått Term Sheet med ytterligare en kund i USA avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida...
Imperative Care annonserar finansiering om 260 MUSD
July 15, 2021 10:51 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) tecknade under föregående år ett leverans- och supportavtal med Kalifornienbaserade bolaget Imperative Care Inc. för användning av Corlines...
Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)
May 11, 2021 13:47 ET | Corline Biomedical AB
Idag den 11 maj 2021 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av...
Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2021
May 10, 2021 02:45 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig...
Corline Biomedical årsredovisning för 2020
April 22, 2021 16:09 ET | Corline Biomedical AB
Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2020, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information om Corline, vänligen...
Corline Biomedical AB kallar till årsstämma 2021
April 12, 2021 10:48 ET | Corline Biomedical AB
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Corline Biomedical (PUBL) Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. Mot bakgrund...