Cortus Energy erhåller tillkommande engineeringuppdrag
December 02, 2022 08:55 ET | Cortus Energy AB
Cortus har denna vecka erhållit två tilläggsbeställningar, från Biojet AS och Holzner Druckbehälter. För det norska projektet handlar det om hur vi kan använda vår process för att förbättra utbytena...
Den första konverteringsperioden för konvertibler av serie KV2 inleds idag och konverteringskursen har fastställts till 0,15 SEK
December 01, 2022 02:00 ET | Cortus Energy AB
PRESSMEDDELANDE                                 Stockholm, torsdag den 1 december 2022 Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) genomförde under tredje kvartalet 2022 en företrädesemission...
Cortus har fått forskningsstöd för utvärdering av pyrolysolja via katalysisk vätebehandling
October 27, 2022 08:43 ET | Cortus Energy AB
Cortus har fått beviljat stöd på 600 000 kronor för forskningsprojektet ”Teknisk och marknadsmässig utvärdering av produktion för stabiliserad pyrolysolja via katalytisk vätebehandling”. Detta inom...
Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari - september 2022
October 26, 2022 02:00 ET | Cortus Energy AB
TREDJE KVARTALET 2022, KONCERNEN Rörelseresultatet uppgick till -12,2 (-13,0) MSEK.Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,6 (-16,4) MSEK.Periodens resultat per aktie före och efter...
Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till konvertibler och teckningsoptioner
October 21, 2022 11:16 ET | Cortus Energy AB
PRESSMEDDELANDE                                 Stockholm, fredag den 21 oktober 2022 Cortus Energy AB:s (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units beståendes av konvertibler av...
Milstolpe 3 är utfört!
October 14, 2022 02:00 ET | Cortus Energy AB
Vi har nu passerat 168 timmars integrerad körning och därmed färdigställt milstolpe 3 i enlighet med gällande avtalsvillkor. Som ett naturligt nästa steg inleder vi nu tillsammans med Höganäs...
Status i Höganäs den 12 oktober
October 12, 2022 11:15 ET | Cortus Energy AB
Vi har nu passerat mer än 72 timmars integrerad körning i enlighet med avtalsvillkor för uppfyllande av milstolpe 3 (MS3). Med vänlig hälsning, Håkan Sigfridsson, VD För ytterligare information,...
Rättelse: Företrädesemissionen i Cortus Energy AB tillför bolaget cirka 46,4 MSEK före emissionskostnader
October 07, 2022 10:56 ET | Cortus Energy AB
PRESSMEDDELANDE                                 Stockholm, fredagen den 7 oktober 2022 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS,...
Företrädesemissionen i Cortus Energy AB tillför bolaget cirka 44,3 MSEK före emissionskostnader
October 03, 2022 02:33 ET | Cortus Energy AB
PRESSMEDDELANDE                                 Stockholm, måndag den 3 oktober 2022 Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av...
Cortus Energy får en beställning på en engineeringstudie för ett projekt på Irland värd 370 000€
September 28, 2022 08:07 ET | Cortus Energy AB
Cortus Energy har fått en beställning från Europas största institutionella investeringsfond i energieffektiviseringar på en engineeringstudie för ett projekt kring förgasning av biomassa med WoodRoll®...