dlab.png
Affärsverken Karlskrona adds dLab’s solution to a new station
September 23, 2021 04:00 ET | Dlaboratory Sweden AB
Regional energy company Affärsverken Karlskrona expands its digitalization of the power grid, adding the grid analytics solution from cleantech company Dlaboratory Sweden AB (publ) to yet another...
Bjäre Kraft utökar sitt samarbete med dLab
September 13, 2021 03:00 ET | Dlaboratory Sweden AB
Dlaboratory Sweden AB (publ), som är listat på First North GM, utökar sitt samarbete med Bjäre Kraft som sedan tidigare har 3 stationer utrustade med dInsight Analytics Platform. Nu kompletterar Bjäre...
Dlaboratory Sweden AB (publ) deltar med investerarpresentation hos ProHearings 2021-09-16
September 09, 2021 04:00 ET | Dlaboratory Sweden AB
  Torsdag 16 september deltar Dlaboratory Sweden AB (publ) hos ProHearings, ger en investerarpresentation och svarar på frågor i en modererad frågestund efter presentationen. ...
dlab.png
Do you understand the beauty of AI?
September 08, 2021 07:00 ET | Dlaboratory Sweden AB
It´s going to get better. As it gets better, more cleantech companies like dLab will incorporate it into their system. As they do, their system will operate more effectively, and we will move even...
En av grundarna i dLab lämnar bolaget
September 06, 2021 04:00 ET | Dlaboratory Sweden AB
En av grundarna i Dlaboratory Sweden AB (publ) (”dLab”), som är listat på First North GM, lämnar bolaget av personliga skäl.  En av grundarna i dLab, Magnus Akke, väljer av personliga skäl att...
dlab.png
Falkenberg Energi secures power quality measurement from dLab
September 01, 2021 03:00 ET | Dlaboratory Sweden AB
Energy utility company Falkenberg Energi is widening the usage of the dInsight Analytics Platform from cleantech company Dlaboratory Sweden AB (publ) by adding power quality measurement. Falkenberg...
dlab.png
Through the acquisition of Svensk Linjebesiktning, dLab adds high-quality field inspection services to the portfolio
August 27, 2021 03:00 ET | Dlaboratory Sweden AB
On August 2, it was announced that the cleantech company Dlaboratory Sweden AB (publ) acquires the Swedish company Svensk Linjebesiktning (SLB). SLB provides grid inspection services including...
Delårsrapport andra kvartalet 2021 för Dlaboratory Sweden AB (publ)
August 26, 2021 03:00 ET | Dlaboratory Sweden AB
Lund 2021-08-26 Perioden i sammandragBreddning av erbjudandet och ökad synlighet på hemmamarknad såväl som internationellt, både organiskt och via företagsförvärv. Andra kvartalet...
dlab.png
dLab strengthens its service offer to further assist contextualization of the data analytics
August 04, 2021 03:00 ET | Dlaboratory Sweden AB
Cleantech company dLaboratory Sweden AB (publ) strengthens the service agreement for customers focusing on iterative actions for proactive grid improvements. Enhancing the use of data displayed in...
dLab förvärvar Svensk Linjebesiktning och breddar produktsortimentet
August 02, 2021 03:00 ET | Dlaboratory Sweden AB
Pressmeddelande                                Lund 2021-08-02 Dlaboratory Sweden AB (publ) (”dLab”), som är listat på First North GM, har idag tecknat ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal avseende...