dlab.png
Dlab partner in European digital transformation project for a more sustainable energy system
May 07, 2021 02:30 ET | Dlaboratory Sweden AB
Cleantech company Dlaboratory Sweden AB (publ) joins a European consortium in applying for funds from EU’s joint programming platform ERA-NET Smart Energy Systems (SES) for a project on power grid...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DLABORATORY SWEDEN AB (PUBL)  
April 23, 2021 02:00 ET | Dlaboratory Sweden AB
Aktieägarna i Dlaboratory Sweden AB (publ), org.nr 556829-7013, kallas till årsstämma den 27 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av...
dLab uppdaterar Tilläggsdokumentet
April 20, 2021 11:00 ET | Dlaboratory Sweden AB
Med anledning av pågående registrering av den Övertilldelning som beslutades och genomfördes den 31 mars 2021, har dLab uppdaterat Tilläggsdokumentet inför stundande notering på Nasdaq First North...
dLab noteras på Nasdaq First North Growth Market
April 20, 2021 03:30 ET | Dlaboratory Sweden AB
Dlaboratory Sweden AB (publ) har ansökt om och erhållit godkännande för upptagande av handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är onsdagen den 21 april 2021,...
Dlaboratory Sweden AB:s (publ) emission övertecknad
March 31, 2021 12:30 ET | Dlaboratory Sweden AB
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN...
Fredag 26 mars är sista dagen för teckning av aktier i Dlaboratory Sweden AB (publ) samt information kring noteringsprocessen på First North
March 25, 2021 14:03 ET | Dlaboratory Sweden AB
Imorgon, fredag den 26 mars är sista dagen för att bestämma sig och för att teckna sig i nyemissionen i Dlaboratory Sweden AB (publ) i samband med cleantech bolagets ansökan av notering på Nasdaq...