Enefit Greeni tootmi
Enefit Greeni tootmisandmed – märts ja I kvartal 2023
April 12, 2023 02:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Enefit Green tootis märtsis 2023 145,8 GWh elektrienergiat ehk 69,2% võrra enam eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutas enim 92,6% tuuleenergia toodangu kasv, mida toetasid...
Enefit Green product
Enefit Green production data - March and 1Q 2023
April 12, 2023 02:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Enefit Green produced 145.8 GWh electricity during March 2023 or 69.2% more than in the same period last year. The result was mainly driven by 92.6% growth in wind energy production, supported by...
Enefit Greeni 2022.
Enefit Greeni 2022. aasta auditeeritud aastaaruanne ja kasumi jaotamise ettepanek
April 04, 2023 02:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Enefit Green AS (edaspidi Selts) nõukogu on heaks kiitnud Seltsi 2022. aasta auditeeritud aastaaruande ja saadab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. Võrreldes 28. veebruaril 2023. a....
Enefit Green 2022 au
Enefit Green 2022 audited annual report and profit allocation proposal
April 04, 2023 02:00 ET | ENEFIT GREEN AS
The supervisory board of Enefit Green AS (hereinafter the „Company“) has approved the 2022 audited annual report of the Company and will submit it to the Annual General Meeting (hereinafter the „AGM“)...
Enefit Green omandas
Enefit Green omandas Eesti Energialt Liivi lahe meretuulepargi arenduse
March 29, 2023 10:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Enefit Green AS ja Eesti Energia AS sõlmisid täna ostu-müügilepingu, mille kohaselt Enefit Green ostab Eesti Energialt Liivi Offshore OÜ 100% osaluse ligi 6,2 miljoni euro eest. Enefit Greeni...
Enefit Green acquire
Enefit Green acquires Gulf of Riga offshore wind farm development project from Eesti Energia
March 29, 2023 10:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Today, Enefit Green AS and Eesti Energia AS entered into a purchase and sale agreement, according to which Enefit Green will buy 100% of Liivi Offshore OÜ from Eesti Energia for nearly 6.2 million...
Muudatus Enefit Gree
Muudatus Enefit Greeni 2023. aasta finantskalendris
March 24, 2023 03:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Enefit Green muudab I kvartali 2023 vahearuande avalikustamise päeva. Varem teatatud info kohaselt oli kavas I kvartali vahearuanne avalikustada 4. mail 2023. Uueks I kvartali 2023 vahearuande...
Change in Enefit Gre
Change in Enefit Green’s financial calendar for 2023
March 24, 2023 03:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Enefit Green will change the disclosure date of the interim report for the first quarter of 2023. According to previously reported information, the first quarter 2023 interim report was expected to be...
Enefit Greeni tootmi
Enefit Greeni tootmisandmed – veebruar 2023
March 10, 2023 02:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Enefit Green tootis veebruaris 119,9 GWh elektrienergiat ehk 12,4% võrra vähem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutasid peamiselt Eesti ja Leedu tuuleparkide madalam toodang....
Enefit Green product
Enefit Green production data – February 2023
March 10, 2023 02:00 ET | ENEFIT GREEN AS
Enefit Green produced 119.9 GWh of electricity in February, which is 12.4% less than in the same period last year. The production result was mainly influenced by the lower production in Estonian and...