Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB
December 03, 2014 05:15 ET | Enzymatica AB
Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org. nr 556719-9244 kallas härmed till extra bolagsstämma, fredagen den 19 december 2014 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund. Anmälan mmAktieägare...
Notice of extraordinary general meeting of Enzymatica AB
December 03, 2014 05:15 ET | Enzymatica AB
The shareholders in Enzymatica AB (publ), 556719-9244, are hereby summoned to the extraordinary general meeting, to be held on December 19, 2014 at 10.00 at Ideon Gateway, Scheelevägen 27 in Lund,...
Fredrik Lindberg ny VD för Enzymatica
November 17, 2014 04:00 ET | Enzymatica AB
Enzymatica har utsett Fredrik Lindberg som ny VD med tillträde under våren 2015. Han kommer att efterträda Christian W Jansson, som haft rollen som tillförordnad VD sedan september 2014. Fredrik...
Fredrik Lindberg appointed CEO of Enzymatica
November 17, 2014 04:00 ET | Enzymatica AB
Enzymatica has appointed Fredrik Lindberg as CEO, to take up his position in spring 2015. He will succeed Christian W Jansson, who has served as acting CEO since September 2014. Fredrik Lindberg...
Enzymatica AB: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-september 2014
October 21, 2014 02:20 ET | Enzymatica AB
Fortsatt stark försäljning Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade till 6,6 MSEK (2,6). Resultat efter skatt uppgick till -6,1 MSEK (-5,3). Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,29)....
Enzymatica AB: ColdZyme® expanderar till hela Skandinavien genom dansk lansering
October 13, 2014 02:30 ET | Enzymatica AB
Enzymatica, som utvecklar och säljer medicintekniska produkter baserade på enzym från djuphavstorsk, har slutit avtal med apotekskedjan Pharma+ och hälsokedjan Matas i Danmark gällande försäljning...
Enzymatica AB: Launch in Denmark expands ColdZyme® to all of Scandinavia
October 13, 2014 02:30 ET | Enzymatica AB
Enzymatica, which develops and sells medical products based on an enzyme from deep-sea cod, has signed agreements with the pharmacy chain Pharma+ and the wellness chain Matas in Denmark to sell...
Enzymatica receives first order for veterinary products from its partner in North America
September 26, 2014 02:30 ET | Enzymatica AB
Enzymatica, which develops and sells medical products based on an enzyme from deep-sea cod, is announcing today that its partner Adartis Animal Health has placed a first order for the veterinary...
Enzymatica får sin första order på veterinärprodukter från sin partner i Nordamerika
September 26, 2014 02:30 ET | Enzymatica AB
Enzymatica, som utvecklar och säljer medicintekniska produkter baserade på enzym från djuphavstorsk, meddelar idag att bolagets partner Adartis Animal Health lagt sin första order på de...