Enzymatica AB:Notice of annual general meeting 2019 in Enzymatica AB (publ)
April 05, 2019 02:30 ET | Enzymatica AB
Press release 5 April, 2019 Notice of annual general meeting 2019 in Enzymatica AB (publ) The shareholders in Enzymatica AB (publ), reg. no 556719-9244 (the “Company”) are hereby...
Enzymatica AB:Kallelse till årsstämma 2019 i Enzymatica AB (publ)
April 05, 2019 02:30 ET | Enzymatica AB
PressmeddelandeLund den 5 april, 2019                                                                                          Kallelse till årsstämma 2019 i Enzymatica AB (publ) Aktieägarna i...
Enzymatica AB: - Publication of the annual report 2018
April 01, 2019 02:30 ET | Enzymatica AB
Press release 1 April, 2019 Enzymatica - publication of the annual report 2018 Enzymatica announces today that the annual report 2018 is available on the company's web site...
Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2018
April 01, 2019 02:30 ET | Enzymatica AB
Pressmeddelande 1 april, 2019 Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2018Enzymatica meddelar idag att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.enzymatica.se...
Enzymatica AB: Strong sales in the fourth quarter, but lower sales for full-year 2018 driven by restrictions in Germany
February 19, 2019 02:00 ET | Enzymatica AB
                                                                                       Interim report for Enzymatica AB (publ) ...
Enzymatica AB: Stark försäljning under fjärde kvartalet, men lägre försäljning för helåret 2018 orsakat av restriktioner i Tyskland
February 19, 2019 02:00 ET | Enzymatica AB
                                                                  Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) ...
Enzymatica AB: First patients included in large placebo-controlled multicentre study on ColdZyme
January 30, 2019 02:30 ET | Enzymatica AB
Press release 30 January 2019 First patients included in large placebo-controlled multicentre study on ColdZyme Enzymatica has initiated a prospective double-blind, placebo-controlled multicentre...
Enzymatica AB: Första patienterna inkluderade i stor placebokontrollerad multicenterstudie med ColdZyme
January 30, 2019 02:30 ET | Enzymatica AB
Pressmeddelande 30 januari, 2019 Första patienterna inkluderade i stor placebokontrollerad multicenterstudie med ColdZyme Enzymatica har initierat en prospektiv, dubbelblind, placebokontrollerad...
Enzymatica AB: Results from German multicentre study strengthen and broaden ColdZyme's product claims
January 25, 2019 02:30 ET | Enzymatica AB
Press release 25 January 2019 Results from German multicentre study strengthen and broaden ColdZyme's product claims At the Icelandic Medical Association conference in Reykjavik on 24 January...
Enzymatica AB: Resultat från den tyska multicenterstudien stärker och breddar ColdZymes produktpåståenden
January 25, 2019 02:30 ET | Enzymatica AB
Pressmeddelande 25 januari, 2019 Resultat från den tyska multicenterstudien stärker och breddar ColdZymes produktpåståenden Vid de isländska läkardagarna i Reykjavik presenterade Enzymatica den...