Project Öyfjellet further delayed
June 23, 2022 06:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, June 23, 2022 In the interim report for the first quarter 2022, published on May 18, 2022, Eolus communicated that the 400 MW Norwegian wind project Öyfjellet was...
Projekt Öyfjellet ytterligare försenat
June 23, 2022 06:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 23 juni 2022 I delårsrapporten för första kvartalet 2022, publicerad den 18 maj 2022, kommunicerade Eolus att det norska 400 MW-projektet Öyfjellet planerades överlämnas till...
All terms met for the sale of the Stor-Skälsjön wind power project
June 14, 2022 11:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, June 14, 2022  The remaining terms for closure of the previously announced transaction regarding the Stor-Skälsjön wind power project have now been met. Ownership of the shares in the...
Alla villkor uppfyllda för försäljningen av vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön
June 14, 2022 11:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 14 juni 2022  De villkor som återstod för att slutföra den tidigare offentliggjorda affären avseende vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön har nu uppfyllts. Köparen MEAG har...
Resolutions at the Annual General Meeting in Eolus Vind AB on May 19, 2022
May 19, 2022 10:15 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, May 19, 2022 Eolus Vind AB’s Annual General Meeting 2022 (“AGM”) was held today, Thursday, May 19. The AGM adopted the presented income statements and balance sheets as well...
Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 19 maj 2022
May 19, 2022 10:15 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 19 maj 2022   Eolus Vind AB:s årsstämma 2022 avhölls idag torsdagen den 19 maj. Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom framlagd...
Eolus Vind AB Interim Report 1 January–31 March 2022
May 18, 2022 02:30 ET | Eolus Vind AB
1 January–31 March 2022 Net sales amounted to 432 (242) MSEK.EBIT amounted to -158 (-29) MSEK. Profit before tax amounted to -159 (-21) MSEK.Net profit amounted to -138 (-17) MSEK.Earnings per...
Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari–31 mars 2022
May 18, 2022 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 18 maj 2022 1 januari–31 mars 2022 Nettoomsättningen uppgick till 432 (242) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till -158 (-29) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -159...
Invitation to presentation of Eolus Interim Report for the first quarter 2022 on May 18
May 12, 2022 02:30 ET | Eolus Vind AB
 Hässleholm, Sweden, May 12, 2022 Eolus Vind AB:s Interim Report for Q1 2021 will be published on Wednesday May 18, 2022, at 8:30 a.m. (CEST). At 10:00 a.m. the same day a webcast with...
Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för första kvartalet 2022 den 18 maj
May 12, 2022 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm den 12 maj 2022 Eolus Vind AB:s delårsrapport för Q1 2022 offentliggörs onsdagen den 18 maj 2022 klockan 08.30. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med...