Beslut vid årsstämma
Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 12 maj 2023
May 12, 2023 10:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm 2023-05-12 Eolus Vind AB:s årsstämma 2023 avhölls idag fredagen den 12 maj. Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom framlagd ersättningsrapport samt...
Resolutions at the A
Resolutions at the Annual General Meeting in Eolus Vind AB on May 12, 2023
May 12, 2023 10:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, May 12, 2023 Eolus Vind AB’s Annual General Meeting 2023 (“AGM”) was held today, Friday, May 12. The AGM adopted the presented income statements and balance sheets as well as the...
Eolus Vind AB delårs
Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari–31 mars 2023
May 11, 2023 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm 2023-05-11 1 januari–31 mars 2023 Nettoomsättningen uppgick till 277 (432) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till -12 (-158) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -12 (-159)...
Eolus Vind AB Interi
Eolus Vind AB Interim Report 1 January–31 March 2023
May 11, 2023 02:30 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, 11 May 2023 1 January–31 March 2023 Net sales amounted to 277 (432) MSEK.EBIT amounted to -12 (-158) MSEK. Profit before tax amounted to -12 (-159) MSEK.Net...
Eolus utvecklar över
Eolus utvecklar över 600 MW vindkraft i Finland
May 10, 2023 11:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm 2023-05-10 Eolus har tecknat ett samarbetsavtal med den finska markägaren Finsilva om utveckling av fem vindkraftsprojekt med potential för över 600 MW totalt.  Projekten är i...
Eolus to develop +60
Eolus to develop +600 MW wind power in Finland
May 10, 2023 11:40 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm 10 May 2023 Eolus has signed a cooperation agreement with Finnish landowner Finsilva for development of five wind power projects with a potential for more than 600 MW in total.   The...
Inbjudan till presen
Inbjudan till presentation av Eolus delårsrapport för första kvartalet 2023 den 11 maj
May 04, 2023 04:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm 2023-05-04 Eolus Vind AB:s delårsrapport för Q1 2023 offentliggörs torsdagen den 11 maj 2023 klockan 08.30. Klockan 10.00 samma dag hålls en webbsändning med telefonkonferens där...
Invitation to presen
Invitation to presentation of Eolus Interim Report for the first quarter 2023 on 11 May
May 04, 2023 04:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, 4 May 2023 Eolus Vind AB’s Interim Report for the first quarter will be published on Thursday 11 May 2023 at 8:30 a.m. (CEST). At 10:00 a.m. the same day a webcast with teleconference...
offshore wind
Göteborgs Hamn köper andel i Eolus havsbaserade projekt Västvind
April 25, 2023 02:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm  2023-04-25 Göteborgs Hamn AB blir delägare i Eolus havsbaserade vindkraftsprojekt Västvind utanför Göteborg. Parken kommer att kunna producera förnybar el motsvarande hela Göteborgs...
offshore wind
Port of Gothenburg purchases shares in Eolus’s Västvind offshore project
April 25, 2023 02:00 ET | Eolus Vind AB
Hässleholm, Sweden, 25 April 2023   The Gothenburg Port Authority will become a partner in Eolus’s Västvind offshore wind power project, outside Gothenburg. The farm will be able to generate...