logo.jpg
Equinor ASA: Annonsering av kontantutbytte per aksje i NOK for fjerde kvartal 2023
May 24, 2024 01:50 ET | Equinor ASA
Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) annonserte 7. februar 2024 et ordinært kontantutbytte per aksje på USD 0,35 og et ekstraordinært kontantutbytte på USD 0,35 per aksje for fjerde kvartal 2023. ...
logo.jpg
Equinor ASA: Announcement of cash dividend per share in NOK for fourth quarter 2023
May 24, 2024 01:50 ET | Equinor ASA
Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) announced on 7 February 2024 an ordinary cash dividend per share of USD 0.35 and an extraordinary cash dividend per share of USD 0.35 for fourth quarter 2023. The...
logo.jpg
Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer
May 22, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under andre transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2024. Dato for når andre transje av...
logo.jpg
Equinor ASA: Share buy-back
May 22, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Please see below information about transactions made under the second tranche of the 2024 share buy-back programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO). Date on which the...
logo.jpg
Equinor ASA: Kjøp av aksjer til aksjeprogram for ansatte
May 21, 2024 05:27 ET | Equinor ASA
Nedenfor følger informasjon om transaksjoner knyttet til tilbakekjøpsprogrammet for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) til bruk i aksjebaserte insentivprogrammer for ansatte og ledelse. Dato for...
logo.jpg
Equinor ASA: Buy-back of shares to share programmes for employees
May 21, 2024 05:27 ET | Equinor ASA
Please see below information about transactions made under the buy-back programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) for shares to be used in the share-based incentive programmes for employees and...
logo.jpg
Equinor ASA: Meldepliktig handel
May 21, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Tildeling av aksjer til enkelte primærinnsidere og deres nærstående i Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) i henhold til Equinors aksjespareprogram og langtidsinsentivprogram. Enkelte primærinnsidere,...
logo.jpg
Equinor ASA: Notifiable trading
May 21, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Allocation of shares to certain primary insiders and their close associates in Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) under Equinor’s share saving plan and long-term incentive programme. Certain primary...
logo.jpg
Equinor ASA: Eks utbytte fjerde kvartal 2023 i dag
May 15, 2024 01:50 ET | Equinor ASA
Aksjene i Equinor ASA (OSE: EQNR; NYSE: EQNR) vil fra og med i dag handles eksklusiv kontantutbytte for fjerde kvartal 2023 slik det fremgår under. Ex-dato: 15. mai 2024 Ordinært utbyttebeløp: 0,35 ...
logo.jpg
Equinor ASA: Ex. dividend fourth quarter 2023 today
May 15, 2024 01:50 ET | Equinor ASA
The shares in Equinor ASA (OSE: EQNR; NYSE: EQNR) will as from today be traded exclusive the fourth quarter 2023 cash dividend as detailed below. Ex. date: 15 May 2024 Ordinary cash dividend amount:...