logo.jpg
Equinor’s share saving plan allocates shares
October 20, 2021 01:45 ET | Equinor ASA
The shares purchased by DNB on behalf of Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) on 15 October 2021 for use in the group’s share saving plan have on 20 October 2021 been distributed to the employees in...
logo.jpg
Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer
October 20, 2021 01:45 ET | Equinor ASA
Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. oktober 2021 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. oktober 2021 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres...
logo.jpg
Equinor ASA: Notifiable trading
October 18, 2021 01:45 ET | Equinor ASA
On behalf of Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR), DNB has on 15 October 2021 purchased 472,560 shares for use in the group's Share saving plan. The shares have been acquired at a price of NOK 228.98 per...
logo.jpg
Equinor ASA: Meldepliktig handel
October 18, 2021 01:45 ET | Equinor ASA
På vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har DNB 15. oktober 2021 kjøpt 472.560 aksjer til bruk i Equinors aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 228,98 kroner. Før viderefordeling til...
logo.jpg
Change in Equinor’s policy for adjusted earnings in the Renewables segment
October 12, 2021 05:00 ET | Equinor ASA
Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) will, from third quarter change its policy for how gains and/or losses from sales of assets are recognised in Adjusted earnings for the Renewables segment. Equinor...
logo.jpg
Endring i Equinors praksis for justert resultat i fornybarsegmentet
October 12, 2021 05:00 ET | Equinor ASA
Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vil fra tredje kvartal endre praksis for hvordan gevinst og/eller tap fra salg av eiendeler blir inkludert i justerte resultater for fornybarsegmentet. Equinor har...
logo.jpg
Equinor ASA: Share buy-back
September 28, 2021 11:47 ET | Equinor ASA
Please see below information about transactions made under the share buyback programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR). Date on which the buyback programme was announced: 15 June / 28 July...
logo.jpg
Equinor ASA: Share buy-back
September 27, 2021 02:00 ET | Equinor ASA
Please see below information about transactions made under the share buyback programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR). Date on which the buyback programme was announced: 15 June / 28 July...
logo.jpg
Equinor ASA: Share buy-back
September 20, 2021 02:00 ET | Equinor ASA
Please see below information about transactions made under the share buyback programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR). Date on which the buyback programme was announced: 15 June / 28 July...
logo.jpg
Equinor’s share saving plan allocates shares
September 20, 2021 01:58 ET | Equinor ASA
The shares purchased by DNB on behalf of Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) on 15 September 2021 for use in the group’s share saving plan have on 20 September 2021 been distributed to the employees in...