logo.jpg
Equinor ASA: Meldepliktig handel
June 18, 2024 07:28 ET | Equinor ASA
En primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har solgt aksjer i Equinor ASA: Siv Helen Rygh Torstensen, konserndirektør i Equinor ASA, har den 18. juni 2024 solgt 3483 aksjer i Equinor ASA...
logo.jpg
Equinor ASA: Notifiable trading
June 18, 2024 07:28 ET | Equinor ASA
A primary insider in Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) has sold shares in Equinor ASA: Siv Helen Rygh Torstensen, executive vice president in Equinor ASA, has on 18 June 2024 sold 3483 shares in...
logo.jpg
Equinor ASA: Kjøp av aksjer til aksjeprogram for ansatte
June 18, 2024 02:01 ET | Equinor ASA
Nedenfor følger informasjon om transaksjoner knyttet til tilbakekjøpsprogrammet for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) til bruk i aksjebaserte insentivprogrammer for ansatte og ledelse. Dato for...
logo.jpg
Equinor ASA: Buy-back of shares to share programmes for employees
June 18, 2024 02:01 ET | Equinor ASA
Please see below information about transactions made under the buy-back programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) for shares to be used in the share-based incentive programmes for employees and...
logo.jpg
Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer
June 18, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under andre transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2024. Dato for når andre transje av...
logo.jpg
Equinor ASA: Share buy-back
June 18, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Please see below information about transactions made under the second tranche of the 2024 share buy-back programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO). Date on which the...
logo.jpg
Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer
June 11, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under andre transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2024. Dato for når andre transje av...
logo.jpg
Equinor ASA: Share buy-back
June 11, 2024 02:00 ET | Equinor ASA
Please see below information about transactions made under the second tranche of the 2024 share buy-back programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO). Date on which the...
logo.jpg
Valg til Equinors styre
June 04, 2024 11:07 ET | Equinor ASA
Bedriftsforsamlingen i Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) har i møte 4. juni 2024 valgt Tone Hegland Bachke og Fernanda Lopes Larsen som nye medlemmer av styret i Equinor ASA. Jon Erik Reinhardsen ble...
logo.jpg
Election to Equinor's board of directors
June 04, 2024 11:07 ET | Equinor ASA
In a meeting in the corporate assembly of Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) on 4 June 2024 Tone Hegland Bachke and Fernanda Lopes Larsen were elected as new members to the board of directors of...