Tilfredsstillende resultat i krevende markeder for Statoil
May 07, 2002 02:30 ET | Equinor ASA
- Resultat per aksje: 1,39 kroner - Høy gassproduksjon og god regularitet på norsk sokkel - Økt produksjon internasjonalt - Lavere priser og marginer Resultat etter skatt var for første kvartal 2002...
Statoil sells Danish upstream assets
May 06, 2002 03:13 ET | Equinor ASA
The sales price is DKK 1 billion (USD 120 million). This will give an income effect to Statoil in 2002 of NOK 700 million (USD 80 million) after tax. Statoil expects to book the transaction in the...
Statoil selger andeler i Danmark
May 06, 2002 03:13 ET | Equinor ASA
Salgsprisen er satt til 1 milliard danske kroner (120 millioner USD). Dette vil gi en inntekt på 700 millioner norske kroner (80 millioner USD) etter skatt for Statoil i 2002. Statoil forventer å...
Statoil ASA - Snøhvit fremdeles uavklart
March 22, 2002 03:11 ET | Equinor ASA
Dette framgår av et brev lagt fram av ESA. Partnerskapet vil nå henvende seg til norske myndigheter for å få en avklaring av skattebehandlingen av Snøhvit-prosjektet. For å kunne videreføre...
Statoil ASA - Snøhvit still unclarified
March 22, 2002 03:11 ET | Equinor ASA
This emerges from a letter sent by the ESA. The partners in the Statoil-operated project will now seek a clarification of the tax position for Snøhvit from the Norwegian authorities. They must have a...
Statoil: Encouraging result for 2001
February 19, 2002 02:58 ET | Equinor ASA
For release content, please refer to the attachment....
Statoil: Encouraging result for 2001
February 19, 2002 02:38 ET | Equinor ASA
Oil and gas production averaged 1 007 000 barrels of oil equivalents (boe) per day in 2001, as against 1 003 000 the year before. The daily average in the fourth quarter of 2001 was 1 091 000 boe. New...
Statoil: Oppløftende resultat for 2001
February 19, 2002 02:32 ET | Equinor ASA
Olje- og gassproduksjonen var på 1 007 000 fat oljeekvivalenter per dag i 2001 mot 1 003 000 året før. Fjerde kvartal var produksjonen 1 091 000 fat per dag. Nye felt i produksjon og høyt gassalg er...
Statoil chairman to step down
November 29, 2001 03:12 ET | Equinor ASA
(OSE: STL, NYSE:STO) "The demanding challenges facing Statoil during this period have been resolved," Mr Lund comments. "The group is now a well-functioning listed company, and very well equipped to...
Styreleder Ole Lund ber om avløsning i Statoil
November 29, 2001 03:08 ET | Equinor ASA
(OSE: STL, NYSE:STO) "De krevende utfordringene Statoil har stått overfor i denne tiden er nå løst. Statoil er nå et godt fungerende børsnotert selskap som er meget godt rustet til å møte...