New Statoil board member
September 04, 2002 07:02 ET | Equinor ASA
The corporate assembly will meet to discuss the proposal on 11 September. Ms Kullmann Five (51) was a member of the Norwegian parliament representing the Conservative Party from 1981 to 1997. For...
Devine ut av styret i Statoil
August 05, 2002 03:37 ET | Equinor ASA
Devine kom til styret i juni i år som en av fire nye representanter for eierne i Statoil. Hun trekker seg av personlige årsaker. Styrets leder vil ta kontakt med leder av valgkomitéen med sikte på...
Maurey Devine leaves Statoil 's board
August 05, 2002 03:33 ET | Equinor ASA
Ms Devine joined the group's board in June as one of four new representatives of Statoil's owners. She is stepping down for personal reasons.The board's chairman will contact the head of the election...
Statoils resultat for andre kvartal 2002
August 05, 2002 02:34 ET | Equinor ASA
Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) hadde i andre kvartal 2002 et resultat på 11,1 milliarder kroner før finans, skatt og minoritetsinteresser (EBIT), mot 14,3 milliarder justert for engangseffekter på 3...
Statoil's results for the second quarter of 2002
August 05, 2002 02:30 ET | Equinor ASA
Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) achieved an income before financial items, tax and minority interests (EBIT) of NOK 11.1 billion (USD 1.5 billion) for the second quarter of 2002. That compares with NOK...
Bonus shares for Statoil shareholders
June 19, 2002 04:08 ET | Equinor ASA
  Shareholders will receive one bonus share for every 10 ordinary shares they subscribed for at the listing. After this distribution, Statoil will have 2,166,133,882 outstanding shares....
Bonusaksjer til privataksjonærer i Statoil
June 19, 2002 03:57 ET | Equinor ASA
Bonusaksjene utbetales i forholdet én bonusaksje for hver tiende aksje tegnet ved børsintroduksjonen.   Nytt antall utestående aksjer i Statoil er etter dette 2.166.133.882.  ...
New directors nominated for Statoil board
June 13, 2002 02:41 ET | Equinor ASA
    Both Finn Hvistendal and Knut Åm have been proposed for re-election, while Leif Terje Løddesøl is nominated as a new director and candidate for the chairmanship. Mr Hvistendal served...
Innstilling for nytt styre i Statoil
June 13, 2002 02:32 ET | Equinor ASA
  Styremedlemmene Finn Hvistendal og Knut Åm er begge innstilt på gjenvalg. Leif Terje Løddesøl er innstilt som styremedlem og kandidat til vervet som styreleder. Hvistendal har sittet mange...
UK gas contract for Statoil
June 10, 2002 02:44 ET | Equinor ASA
This is Statoil's largest sale since the Troll gas sales agreement in 1986 on the basis of annual volumes. The contract reinforces Statoil's position as the largest importer of gas to the UK. Peter...