logo.jpg
Equinor ASA: Informasjon angående utbytte for tredje kvartal 2021
October 27, 2021 00:46 ET | Equinor ASA
Nøkkelinformasjon vedrørende kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for tredje kvartal 2021. Utbyttebeløp: 0, 18 Annonsert valuta: USD Siste dag inclusive: 10. februar 2022 Ex-dato:...
logo.jpg
Equinor third quarter 2021 results
October 27, 2021 00:44 ET | Equinor ASA
Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) reports adjusted earnings of USD 9.77 billion and USD 2.78 billion after tax in the third quarter of 2021. IFRS net operating income was USD 9.57 billion and the IFRS...
logo.jpg
Equinors resultater for tredje kvartal 2021
October 27, 2021 00:44 ET | Equinor ASA
Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) rapporterer et justert driftsresultat på 9,77 milliarder USD og 2,78 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal 2021. Driftsresultatet i henhold til IFRS var 9,57...
logo.jpg
Equinor’s share saving plan allocates shares
October 20, 2021 01:45 ET | Equinor ASA
The shares purchased by DNB on behalf of Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) on 15 October 2021 for use in the group’s share saving plan have on 20 October 2021 been distributed to the employees in...
logo.jpg
Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer
October 20, 2021 01:45 ET | Equinor ASA
Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. oktober 2021 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. oktober 2021 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres...
logo.jpg
Equinor ASA: Notifiable trading
October 18, 2021 01:45 ET | Equinor ASA
On behalf of Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR), DNB has on 15 October 2021 purchased 472,560 shares for use in the group's Share saving plan. The shares have been acquired at a price of NOK 228.98 per...
logo.jpg
Equinor ASA: Meldepliktig handel
October 18, 2021 01:45 ET | Equinor ASA
På vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har DNB 15. oktober 2021 kjøpt 472.560 aksjer til bruk i Equinors aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 228,98 kroner. Før viderefordeling til...
logo.jpg
Change in Equinor’s policy for adjusted earnings in the Renewables segment
October 12, 2021 05:00 ET | Equinor ASA
Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) will, from third quarter change its policy for how gains and/or losses from sales of assets are recognised in Adjusted earnings for the Renewables segment. Equinor...
logo.jpg
Endring i Equinors praksis for justert resultat i fornybarsegmentet
October 12, 2021 05:00 ET | Equinor ASA
Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) vil fra tredje kvartal endre praksis for hvordan gevinst og/eller tap fra salg av eiendeler blir inkludert i justerte resultater for fornybarsegmentet. Equinor har...
logo.jpg
Equinor ASA: Share buy-back
September 28, 2021 11:47 ET | Equinor ASA
Please see below information about transactions made under the share buyback programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR). Date on which the buyback programme was announced: 15 June / 28 July...