logo.jpg
Equinor ASA: Notifiable trading
October 27, 2021 09:33 ET | Equinor ASA
The following primary insiders and close associates in Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) have on 27 October 2021 bought shares in Equinor ASA: Rebekka Glasser Herlofsen, member of the board of...
logo.jpg
Equinor ASA: Meldepliktige handler
October 27, 2021 09:33 ET | Equinor ASA
Følgende primærinnsidere og nærstående i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har den 27. oktober 2021 kjøpt aksjer i Equinor ASA: Rebekka Glasser Herlofsen, styremedlem i Equinor ASA, har kjøpt 220...
logo.jpg
Equinor increases second tranche of share buy-back for 2021 to USD 1 billion
October 27, 2021 00:47 ET | Equinor ASA
Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) today commences the second tranche of the share buy-back programme for 2021 announced at the Capital Markets Day on 15 June 2021. Based on favourable commodity price...
logo.jpg
Equinor øker andre transje av tilbakekjøp av aksjer i 2021 til 1 milliard USD
October 27, 2021 00:47 ET | Equinor ASA
Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) starter i dag andre transje av tilbakekjøpsprogrammet av aksjer for 2021 som ble kunngjort på kapitalmarkedsdagen 15. juni 2021. Basert på positiv markedsutvikling i...
logo.jpg
Equinor ASA: Information relating to dividend for third quarter 2021
October 27, 2021 00:46 ET | Equinor ASA
Key information relating to the cash dividend to be paid by Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for third quarter 2021. Dividend amount: 0.18 Declared currency: USD Last day including rights: 10...
logo.jpg
Equinor ASA: Informasjon angående utbytte for tredje kvartal 2021
October 27, 2021 00:46 ET | Equinor ASA
Nøkkelinformasjon vedrørende kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for tredje kvartal 2021. Utbyttebeløp: 0, 18 Annonsert valuta: USD Siste dag inclusive: 10. februar 2022 Ex-dato:...
logo.jpg
Equinor third quarter 2021 results
October 27, 2021 00:44 ET | Equinor ASA
Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) reports adjusted earnings of USD 9.77 billion and USD 2.78 billion after tax in the third quarter of 2021. IFRS net operating income was USD 9.57 billion and the IFRS...
logo.jpg
Equinors resultater for tredje kvartal 2021
October 27, 2021 00:44 ET | Equinor ASA
Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) rapporterer et justert driftsresultat på 9,77 milliarder USD og 2,78 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal 2021. Driftsresultatet i henhold til IFRS var 9,57...
logo.jpg
Equinor’s share saving plan allocates shares
October 20, 2021 01:45 ET | Equinor ASA
The shares purchased by DNB on behalf of Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) on 15 October 2021 for use in the group’s share saving plan have on 20 October 2021 been distributed to the employees in...
logo.jpg
Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer
October 20, 2021 01:45 ET | Equinor ASA
Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. oktober 2021 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. oktober 2021 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres...