Fingerprint Cards AB (publ) publishes annual report for 2020
April 26, 2021 02:00 ET | Fingerprint Cards AB
Fingerprint Cards AB (publ) today published its annual report for the 2020 fiscal year on the company’s website www.fingerprints.com. The annual report is only published digitally, in the form of...
Fingerprint Cards AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020
April 26, 2021 02:00 ET | Fingerprint Cards AB
Fingerprint Cards AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 på sin webbplats www.fingerprints.com. Årsredovisningen publiceras endast digitalt i form av en klickbar PDF...
Notice to attend the 2021 Annual General Meeting of Fingerprint Cards AB (publ)
April 22, 2021 02:00 ET | Fingerprint Cards AB
The shareholders of Fingerprint Cards AB (publ), Corp. Reg. No. 556154-2381 (hereinafter referred to as the "Company"), are hereby invited to attend the Annual General Meeting ("AGM") to be held on...
Kallelse till årsstämma 2021 i Fingerprint Cards AB (publ)
April 22, 2021 02:00 ET | Fingerprint Cards AB
Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till...
Fingerprint Cards AB: invitation to the first quarter 2021 results presentation
April 20, 2021 05:30 ET | Fingerprint Cards AB
Fingerprint Cards AB (Fingerprints™) will host a telephone conference and webcast presentation of its first quarter 2021 results, on April 21, 2021 at 09:00 CEST. Fingerprints’ CEO Christian...
Fingerprint Cards AB: inbjudan till presentation av resultatet för första kvartalet 2021
April 20, 2021 05:30 ET | Fingerprint Cards AB
Fingerprint Cards AB (Fingerprints™) bjuder in till telefonkonferens och en webbsänd presentation av resultatet för första kvartalet 2021, den 21 april 2021 klockan 09:00. Fingerprints vd Christian...
Fingerprint Cards AB: Interim Report January – March 2021
April 20, 2021 01:00 ET | Fingerprint Cards AB
Highlights of the quarter Sales increase in constant currency terms of 32 percent year on year.The first computer with Fingerprints’ new PC solution was launched.The most recent generation of...
Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari – mars 2021
April 20, 2021 01:00 ET | Fingerprint Cards AB
Kort om kvartalet Omsättningsökning i konstant valuta om 32 procent gentemot motsvarande kvartal 2020.Den första datorn med Fingerprints nya PC-lösning lanserades.Den senaste generationen av...
Fingerprint Cards AB (publ): earlier release of interim report for the first quarter of 2021
April 19, 2021 12:38 ET | Fingerprint Cards AB
Fingerprint Cards AB (publ) today announced that the interim report for the first quarter of 2021 will be released on Tuesday, April 20 at 07:00 am CEST, instead of April 29 as previously...
Fingerprint Cards AB (publ): tidigarelagd publicering av delårsrapport för det första kvartalet 2021
April 19, 2021 12:38 ET | Fingerprint Cards AB
Fingerprint Cards AB (publ) meddelade idag att delårsrapporten för det första kvartalet 2021 kommer att publiceras tisdagen den 20 april kl. 07:00 CEST, istället för den 29 april som tidigare...