Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
Presentation of 2nd quarter 2008
August 27, 2008 06:12 ET | Grieg Seafood ASA
Grieg Seafood ASA will present its 2nd quarter 2008 report on Thursday 28 August 2008 at 8 a.m. The event will take place at Shippingklubben, Vika, Oslo. Present: CEO Morten Vike, CFO...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
Invitasjon til presentasjon 2. kvartal 2008
August 27, 2008 06:07 ET | Grieg Seafood ASA
Grieg Seafood ASA legger frem delårsregnskap for 2. kvartal 2008 torsdag 28. august 2008 kl. 08:00. Sted: Shippingklubben, Vika, Oslo. Tilstede: Adm.direktør Morten Vike, CFO Eirik Bloch...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
TILDELING AV OPSJONER
June 02, 2008 03:22 ET | Grieg Seafood ASA
I henhold til ansettelsesavtale mellom Morten Vike og Grieg Seafood ASA hvor han tiltrer stillingen som administrerende direktør i Grieg Seafood ASA den 1. august 2008, har Morten Vike pr 1. juni...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
GRANT OF OPTIONS
June 02, 2008 03:22 ET | Grieg Seafood ASA
As part of the employment agreement between Morten Vike and Grieg Seafood ASA, where Morten Vike will take up the position as CEO of Grieg Seafood ASA as of August 1st  2008, Mr Vike has been...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
Grieg Seafood har kjøpt 3 lisenser for oppdrett av laks på Shetland
May 22, 2008 04:25 ET | Grieg Seafood ASA
Grieg Seafood Hjaltland Ltd 100% datterselskap "HJALTLAND SEAFARMS LTD" har kjøpt 3 lisenser for oppdrett av laks på SHETLAND...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
Grieg Seafood ASA has acquires 3 salmon farm licenses in Shetland
May 22, 2008 04:25 ET | Grieg Seafood ASA
Grieg Seafood Hjaltland Ltd's 100% subsidiary "Hjalltland Seafarms" acquires 3 Salmon farm licenses in Shetland....
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
Første kvartals rapport 2008 og presentasjon
May 22, 2008 02:00 ET | Grieg Seafood ASA
Grieg Seafood i posisjon for videre vekst   Grieg Seafood ASA (GSF) fikk et driftsresultat etter avskrivninger (EBIT*) på 2,8 millioner kroner i første kvartal 2008, mot 28,7 millioner kroner i...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
1ST QUARTERLY REPORT 2008
May 22, 2008 02:00 ET | Grieg Seafood ASA
Grieg Seafood positioned for further growth   Grieg Seafood ASA (GSF) reports an operating profit after depreciation and amortisation (EBIT*) of 2.8 MNOK for first quarter 2008, compared with...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
Presentation of 1st quarter 2008
May 21, 2008 09:13 ET | Grieg Seafood ASA
Grieg seafood will present its 1st quarter 2008 report.   The event will take place at Shipping klubben, Vika, Oslo.Thursday 22 May at 8am.Present: CEO Per Grieg jr and CFO Eirik Bloch...
Primary_Grieg Seafood_Positive_RGB.jpg
Invitasjon til presentasjon 1 kvartal 2008
May 21, 2008 08:49 ET | Grieg Seafood ASA
Grieg Seafood ASA legger frem delårsregnskap for 1. kvartal 2008 torsdag 22. mai 2008 kl 08:00 Sted: Shippingklubben, Vika, Oslo   Tilstede: Adm.direktør Per Grieg jr og CFO Eirik Bloch...