Bulletin from Annual General Meeting in HMS Networks
April 23, 2021 05:15 ET | HMS Networks AB
  HMS Networks AB (publ) held its Annual General Meeting on April 23, 2021. In light of the ongoing corona pandemic and in order to minimize any risk of spreading of the corona virus, the Annual...
Stämmokommuniké från årsstämma i HMS Networks
April 23, 2021 05:15 ET | HMS Networks AB
  HMS Networks AB (publ) held its Annual General Meeting on April 23, 2021. In light of the ongoing corona pandemic and in order to minimize any risk of spreading of the corona virus, the...
Interim report 2021, January - March
April 23, 2021 02:00 ET | HMS Networks AB
First quarter Net sales for the first quarter reached SEK 455 m (361), corresponding to an increase of 26%. Currency translations had a negative effect of SEK 29 m on net sales...
Delårsrapport 2021, januari - mars
April 23, 2021 02:00 ET | HMS Networks AB
Kvartalet Första kvartalets omsättning uppgick till 455 MSEK (361), motsvarande en ökning med 26%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 29 MSEK Orderingången...
HMS Networks: Strong growth in the first quarter 2021
April 08, 2021 12:00 ET | HMS Networks AB
As a result of the order intake, net sales and operating profit exceeding market expectations for the first quarter of 2021, HMS Networks today publishes its preliminary result. The market has...
HMS Networks: Stark tillväxt för det första kvartalet 2021
April 08, 2021 12:00 ET | HMS Networks AB
Till följd av att orderingång, omsättning och rörelseresultat överstiger marknadens förväntningar för det första kvartalet 2021, publicerar HMS Networks idag sitt preliminära resultat. Marknaden...
Invitation to HMS Networks’ first quarter 2021 conference call
March 31, 2021 04:00 ET | HMS Networks AB
HMS Networks AB (publ) will release its first quarter report 2021 on Friday April 23, 2021, at 08.00 CET. On the same day, at 09.00 CET, a conference call will be held for press and analysts, where...
Inbjudan till HMS Networks telefonkonferens för det första kvartalet 2021
March 31, 2021 04:00 ET | HMS Networks AB
HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det första kvartalet 2021 fredagen den 23 april 2021 kl. 08.00. Samma dag kl. 09.00 arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där...
The Swedish version of HMS Network’s Annual Report 2020 is now available on www.hms-networks.com/ir
March 26, 2021 08:00 ET | HMS Networks AB
The Swedish version of HMS Networks’ Annual Report 2020 is now available on our website. Printed Swedish Annual Report 2020 will be available in mid-April and can be ordered from the Company by...
HMS Networks årsredovisning 2020 finns nu på hemsidan www.hms-networks.com/sv/aktieagare
March 26, 2021 08:00 ET | HMS Networks AB
HMS Networks årsredovisning 2020 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för beställning i mitten av april och kan beställas från bolaget genom att skicka...